Search
🇻🇳

Hướng dẫn kiểm duyệt nội dung

Ver.3 (2022.10)
Trang chủ Hướng dẫn Đánh giá Nội dung
Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào link ở menu bên trái.

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi bằng cách nhấp vào biểu tượng bên dưới.

Giới hạn số ký tự cho Tiêu đề và Mô tả Quảng cáo là bao nhiêu?

Kích thước của hình ảnh thu nhỏ có thể được tải lên là bao nhiêu?

Yêu cầu đối với kích thước văn bản trong hình ảnh thu nhỏ là gì?

Sản phẩm hoặc dịch vụ nào bị hạn chế hoặc bị cấm?

Tôi đã nhập đường link URL, nhưng tôi nhận được thông báo "Không thể thu thập thông tin trang đích của bạn".

Kiểm duyệt y tế có bắt buộc đối với quảng cáo bệnh viện không?

Mất bao lâu để hoàn thành việc kiểm duyệt nội dung?