Search
🇻🇳

VI HOME

Đi tới trang Support Page Menu

Biết nhiều hơn, Làm nhiều hơn với Dable!

Know More, Do More with Dable!

Nhà quảng cáo
Đối tác
Dable Native Ad
Dable News
Quảng cáo ngữ cảnh (Native Ad) được tạo ra để trông tương tự với nội dung chính trên trang web nhằm thu hút sự chú ý của người dùng nhiều hơn mà không gây phản cảm. Dable phân phối quảng cáo cho các mạng truyền thông hàng đầu Châu Á dưới dạng các bài báo đề xuất.
Trải nghiệm sự tăng trưởng PV và đạt lợi nhuận nhờ công nghệ đề xuất cá nhân hóa theo thời gian thực độc đáo của Dable. Áp dụng dịch vụ đề xuất cá nhân hóa ở cấp độ cao nhất bằng cách chèn các tập lệnh đơn giản.

Menu

Bắt Ðầu

Ad Quotation Tool

Tạo Tài Khoảng Quảng Cáo Của Bạn

Quản lý Ngân sách

Thêm Tiền vào Ngân sách của bạn và Hoá đơn thuế
Hoàn lại tiền

Cách Ðể Cài Ðặt Và Chạy Một Chiến Dịch

Tạo và quản lý nội dung
Tạo và quản lý chiến dịch

Hướng dẫn nội dung dành cho nhà quảng cáo

Kết quả và báo cáo

Dữ liệu về hiệu suất
Theo dõi chuyển đổi
Cách kết nối công cụ theo dõi phân bổ ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn và Dable
Tối ưu hóa hiệu suất

Go back to Main Menu