Search
🇻🇳

Vùng An Toàn là gì?

Ver.3 (2022.10)
Trang chủ Hướng dẫn Đánh giá Nội dung
Tên Thương hiệu và URL
Vùng An Toàn là gì?

Hướng dẫn vùng an toàn

Nếu bất kỳ văn bản hoặc đối tượng chính trong hình ảnh của bạn bị cắt sau khi điều chỉnh tỷ lệ, bạn có thể tải lên một hình ảnh sao cho phù hợp với vùng an toàn.
Hình ảnh được đăng ký cho kích thước 1: 1 và 2: 1 phải giống với hình ảnh 16:10 (mặc định).
(Nếu văn bản bị cắt hoặc hình ảnh thu nhỏ không phù hợp để sử dụng với ứng dụng cắt, vui lòng định vị lại văn bản, miễn sao hình ảnh giống với hình ảnh 16:10.)