Search
🇻🇳

Đăng tải Hình ảnh Quảng cáo (Hình thumbnail) / Video

Ver.3 (2022.10)
Trang chủ Hướng dẫn Đánh giá Nội dung
Tên Thương hiệu và URL
Đăng tải Hình ảnh Quảng cáo (Hình thumbnail) / Video

Đăng ký Hình ảnh Quảng cáo (Hình thumbnail)

BƯỚC 1 : Chọn hình ảnh
Kích thước đề xuất là 1600 * 1200px (4: 3). Bạn cũng có thể tải lên hình ảnh cho từng tỷ lệ bằng cách sử dụng Tải lên một lần.
Nếu hình ảnh bạn tải lên không có kích thước như đề xuất, ảnh có thể bị hỏng hoặc bị cắt.
Không nên sử dụng hình ảnh có văn bản, vì nó có thể bị cắt trên một số phương tiện.
BƯỚC 2 : Chỉnh ảnh
Kiểm tra xem hình ảnh được hiển thị cho từng tỷ lệ và điều chỉnh tiêu điểm của hình thu nhỏ như bạn muốn.
Bạn có thể thấy hình ảnh của mình sẽ thực sự được hiển thị như thế nào trong một quảng cáo bằng cách xem mục ‘Xem trước’ ở bên phải.
Các thành phần nằm ngoài hộp màu vàng (tức là vùng an toàn) trong cửa sổ Xem trước có thể bị cắt trên màn hình. Để ngăn điều này xảy ra, chúng tôi khuyên bạn nên đặt văn bản, logo và các đối tượng chính trong vùng an toàn.
BƯỚC 3 : Chọn hiển thị
Bạn có thể chọn hiển thị cho từng tỷ lệ – 16:10, 1: 1 và 2: 1.
Chúng tôi khuyên bạn nên bật hiển thị cho tất cả các tỷ lệ, vì độ hiển thị quảng cáo có thể giảm nếu bạn tắt một tỷ lệ nhất định.
Tỷ lệ 16:10 là cài đặt mặc định và không thể tắt được.
Nếu bạn đã chọn hình thu nhỏ của mình trong Thư viện hình ảnh, bạn sẽ không thể sử dụng tính năng chỉnh sửa vì hình ảnh sẽ được điều chỉnh tự động.
Hình ảnh của bạn có thể không được chấp thuận nếu nó không tuân thủ Hướng dẫn nội dung Dable (ví dụ: một phần cơ thể được hiển thị quá mức hoặc quá rõ).
BƯỚC 4 : Yêu cầu kiểm duyệt nội dung
Khi tất cả chi tiết được gửi, nội dung sẽ được kiểm duyệt bởi một người kiểm duyệt nội dung được chỉ định.
Nếu quảng cáo của bạn không phù hợp để hiển thị trong khu vực bài viết được đề xuất hoặc có thể gây ra sự bất tiện cho người dùng, quảng cáo của bạn có thể sẽ bị hạn chế.

Đăng ký Video (MP4)

Vui lòng liên hệ account manager (ad-vn@dable.io) của bạn để hỗ trợ việc đăng ký nội dung quảng cáo video