Search
🇻🇳

Tên Thương hiệu và URL

Ver.3 (2022.10)
Trang chủ Hướng dẫn Đánh giá Nội dung
Tên Thương hiệu và URL

Nhập tên thương hiệu

Bạn nên cung cấp tên thương hiệu thực tế trong mụcTên thương hiệu.
Tên cần phải hiển thị được trong trang đích.
Dấu ngoặc không được phép sử dụng trong mụcTên thương hiệu

Nhập URL

Trang đích phải hoạt động bình thường.
Các trang đích không được có bất kì nội dung mang tính khiêu khích hoặc có nội dung nhạy cảm.
Các trang đích không được phép có bất kì thông tin nào không liên quan đến quảng cáo của bạn.
Một trang đích quảng cáo mỹ phẩm lại nêu thông tin về chứng khoán sẽ không được cho phép.
Các trang đích loại bài báo cũng phải hiển thị những nội dung liên quan đến quảng cáo.
Thông tin chi tiết của “Chính sách xử lý thông tin cá nhân” phải được xác nhận trên trang đích khi bạn thu thập thông tin của người dùng.
Không được phép chuyển hướng.
url của trang đích cuối cùng khác với url đã đăng kí.
Khi sử dụng url rút ngắn
Bạn phải quay về được trang trước khi bạn nhấn nút Quay lại.
Không cho phép các trang đích có bất kỳ yếu tố nào để đánh lừa người dùng nghĩ rằng trang đó là một bài báo thực sự.
Các trang đích nhìn giống với giao diện của các dịch vụ khác sẽ không được cho phép.
Các trang liên kết đến các trang web khác bằng cách sử dụng ActiveX hoặc bất kỳ chương trình nào khác đều không được phép.
Các trang đích không được có các cửa sổ bật đè lên hoặc cửa sổ ẩn phía sau, vì điều này mang lại trải nghiệm không tốt cho khách hàng.
Đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính (ví dụ: cho vay, bảo hiểm, kinh doanh tư vấn đầu tư ra nước ngoài, tiền điện tử, v.v.), thông tin đăng ký kinh doanh phải được tiết lộ trong trang đích.
Không sử dụng Trang Facebook như một trang đích. Một số trình duyệt và phiên bản lỗi thời có thể không tải được nếu bạn sử dụng trang Facebook làm trang đích.
Trang đích của KakaoTalk có thể bị hạn chế quảng cáo (chỉ dành cho Hàn Quốc). Các ứng dụng nhắn tin như Line, WhatsApp, WeChat, Zalo, v.v., không thể được sử dụng làm lớp đầu tiên hoặc duy nhất của trang đích.

Kiểm tra tài khoản của bạn

Bạn chỉ có thể tạo nội dung quảng cáo đúng với mục đích sử dụng tài khoản của bạn.
Một quảng cáo thuốc chống rụng tóc trong một tài khoản dành cho thực phẩm giảm cân sẽ không được duyệt.
Một quảng cáo liên quan đến tài chính được tạo trọng một tài khoản về dịch vụ giáo dục sẽ không được duyệt.
Nếu nội dung của trang đích được thay đổi, hãy nhớ yêu cầu request for re-review.
Sau khi nội dung đã được phê duyệt xong, nếu nội dung của trang đích bị thay đổi tùy ý và vi phạm các nguyên tắc, tài khoản có thể bị tạm ngưng mà không cần thông báo thêm. Dable không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề gây ra bởi điều này.