Search
🇻🇳

Hướng dẫn chính sách nội dung về các sản phẩm / dịch vụ cụ thể

Ver.3 (2022.10)
Trang chủ Hướng dẫn Đánh giá Nội dung
Tên Thương hiệu và URL
Hướng dẫn chính sách nội dung về các sản phẩm / dịch vụ cụ thể
Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả thị trường các nước/vùng trừ Hàn Quốc (Đài Loan, Việt Nam, Trung Quốc, Úc, New Zealand, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, v.v..)

Sản phẩm và dịch vụ tài chính

Bao gồm Đầu tư Cá nhân (Tiền ảo, Cố vấn Đầu tư (Không có chứng nhận), Quản lý Đầu tư, v.v.), Nợ Cá nhân (P2P, Khoản vay, Thông tin Tín dụng, v.v.)

Bị cấm

1.
Không được phép sử dụng các tuyên bố và cách diễn đạt phóng đại.
2.
Phóng đại về việc "kiếm tiền” không được cho phép
Vd) KR : 돌발! 주식시장에 큰 소식이 전해 온다! 이 종목은 곧 500% 급등할 것이다.
Vd) EN : Big news from the stock market! Shares in this sector are to soar 500%.
Vd) zh-Hant : 突發!股市傳來大消息!這個 板塊的個股即將暴漲 500%
3.
Cam kết kiếm được một số tiền cụ thể không được cho phép
Vd) KR : 이 주식에 투자하면 100만 달러를 벌 수 있습니다.
Vd) EN : Invest in this stock to earn 1 million USD
Vd) zh-Hant : 投資這支股票就能夠賺取1百萬美金。
4.
Sử dụng các cụm từ như "Cổ phiếu này sẽ tăng", "Cổ phiếu này sẽ tăng cao" mà không tiết lộ tên chính xác của cổ phiếu
Vd) KR : 컨셉주 대폭발! 다음 달 이 셋 주가 두 배로 오를 듯!
Vd) EN : Concept stocks explode! These 3 stocks may double in price next month!
Vd) zh-Hant : 芯片概念股大爆發!下月這3股或將翻倍大漲!速建倉!

Được chấp thuận với một số hạn chế

Nội dung quảng cáo có thể bị giới hạn hiển thị trên một số phương tiện nhất định tùy thuộc vào cài đặt của nhà xuất bản và có thể dẫn đến việc giảm tần xuất hiển thị nếu nó chứa các cụm từ nhạy cảm và / hoặc từ khóa được liệt kê bên dưới.
1.
Sử dụng các biểu thức và từ khóa như "dự báo", "dự đoán", "chính xác", "chính xác"
→ Có thể khiến người dùng hiểu nhầm rằng việc sử dụng dịch vụ tài chính này sẽ đảm bảo 100% họ kiếm được lợi nhuận.
2.
Không công bố thông tin đăng ký kinh doanh / giấy phép ở cuối trang đích
→ Không thể chứng minh tính hợp pháp của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm / dịch vụ