Search

Thịt bò Hàn Quốc cho bữa tối nay! Giảm giá tới 60% với ưu đãi đặc biệt của tuần này

Ngành
Mua sắm
Description
Chỉ rõ mặt hàng được giảm giá, giá và thêm "tuần này" để tạo ra cảm giác cấp bách