///
Search
🔰

Hướng dẫn về huy hiệu cho Đối Tác Tiếp Thị của Dable

Hướng dẫn về huy hiệu cho Đối Tác Tiếp Thị của Dable

Các Đối Tác Được Chứng Nhận và Đối Tác Cao Cấp của Dable được cung cấp các huy hiệu tương ứng. Các Đối tác này có thể sử dụng hình ảnh huy hiệu trên trang web của họ (cùng với các sản phẩm trực tuyến khác), song song cùng với các tài liệu tiếp thị để chứng minh rằng Dable đã công nhận công ty đó là Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp. Bài viết này hướng dẫn về cách sử dụng huy hiệu.

Trước khi bắt đầu

Nếu công ty của bạn không phải là Đối tác được Chứng nhận hoặc Đối tác cao cấp, vui lòng đọc bài viết - Giới thiệu Chương trình Đối tác Tiếp thị Dable - để tìm hiểu thêm về các yêu cầu.

Hướng dẫn

Đối tác tiếp thị của Dable phải tuân thủ các nguyên tắc sử dụng huy hiệu được nêu bên dưới. Không tuân theo các nguyên tắc này đồng nghĩa với việc vi phạm Chương trình Đối tác Tiếp thị Dable.
Chỉ Đối tác được chứng nhận và Đối tác cao cấp mới được phép hiển thị huy hiệu tương ứng.
Không được sử dụng huy hiệu Đối Tác Được Chứng nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp để ám chỉ mối quan hệ hoặc liên kết với Dable. Không được sử dụng huy hiệu dưới bất kỳ hình thức nào cho thấy Dable tài trợ cho công ty của quý khách hoặc xác nhận bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào của quý khách.
Huy hiệu không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào cho thấy nội dung biên tập được viết bởi hoặc đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của nhân viên Dable hoặc công ty Dable.

Hiển thị huy hiệu ở đâu?

Trang Web

Quý khách có thể chỉ hiển thị huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp trên trang web công ty của mình hoặc các trang web bổ sung được liệt kê chi tiết. Quý khách không được phép sao chép huy hiệu dưới bất kỳ hình thức nào trên trang web của công ty hoặc các trang web khác.
Quý khách không được phép hiển thị huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp của Dable trên tất cả các trang web không tuân theo quy định, hoặc đi ngược lại các nguyên tắc kiểm duyệt quảng cáo của Dable.
 
Quý khách không được phép hiển thị huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp trên bất kỳ văn bản nào, kể cả các trang web bao gồm hoặc thể hiện những điều sau: - Nội dung tình dục; - Cờ bạc; - Liên quan đến việc bán thuốc lá hoặc rượu cho người dưới 21 tuổi.
Quý khách không được phép hiển thị huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp trên bất kỳ tài liệu nào, chẳng hạn như các trang web quảng bá dịch vụ Native Ad mà không nêu rõ rằng Dable chưa xác thực hoặc xác nhận các dịch vụ Native Ad đó.

Tài liệu quảng cáo

Tài liệu tiếp thị của bạn phải hiển thị một trong 2 huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp để cho thấy rằng công ty quý khách đã đảm bảo các tiêu chuẩn để được công nhận là đối tác đặc biệt của Dable. Trong tài liệu tiếp thị của quý khách không được sao chép huy hiệu theo bất kỳ cách nào.
Quý khách có thể hiển thị huy hiệu trên các ví dụ sau về tài sản tiếp thị: - Thư điện tử; - Tài liệu thuyết trình cho khách hàng; - Hồ sơ năng lực.
Trang Chương trình Đối Tác Tiếp Thị của Dable phải được liên kết bất cứ khi nào huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp được hiển thị trong tài liệu trực tuyến hoặc email.

Cách hiển thị các huy hiệu

Giao diện

Miễn là quý khách giữ nguyên tỷ lệ và dải màu sắc của huy hiệu, quý khách có thể thay đổi kích thước huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp sao cho phù hợp với tài liệu tiếp thị của mình.
Như đã nêu trong Hướng dẫn Huy hiệu Đối tác tiếp thị Dable cho Chương trình Đối Tác Tiếp Thị Dable, nếu quý khách đang sử dụng huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp trên trang web, quý khách phải duy trì khoảng cách tối thiểu giữa mỗi mặt của huy hiệu và các yếu tố đồ họa hoặc văn bản khác trên trang web của bạn không nhỏ hơn 1/2 chiều cao của huy hiệu.
Quý khách phải bao gồm logo công ty của mình cùng với huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp trên tất cả các tài liệu mà quý khách có sử dụng huy hiệu.
Quý khách không thể xóa, bóp méo hoặc thay đổi huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp
Bạn không thể dịch hoặc bản địa hóa huy hiệu sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác.
Các tài liệu tiếp thị của quý khách, bao gồm trang web công ty, không được hiển thị huy hiệu nổi bật hơn tên hoặc biểu tượng của quý công ty.
Quý khách không được bắt chước bất kỳ trang đích nào của Dable (bao gồm cả trang hồi đáp sau khi nhấp chuột vào logo Dable hoặc Tiện ích khám phá nội dung Dable).

Nguyên tắc chung

Huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp, hoặc bất kỳ thành phần nào của các huy hiệu không được đưa vào logo, biểu tượng app/sản phẩm của quý công ty.
Không thể gắn huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp vào bất kỳ hàng hóa hoặc vật phẩm khuyến mại nào.
 
Không được phép sử dụng huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp theo bất kỳ cách nào mà Dable cho là sai, gây hiểu lầm, bất hợp pháp, bôi nhọ, xúc phạm, tục tĩu và có thể bị phản đối.
Huy hiệu Đối Tác Được Chứng Nhận hoặc Đối Tác Cao Cấp không được phép hiển thị trên hóa đơn hoặc bất kỳ tài liệu kinh doanh nào khác (ví dụ: hợp đồng).