Search
🇻🇳

Tùy chọn Nhắm mục tiêu

Tùy chọn Nhắm mục tiêu

Dable cung cấp nhiều loại tùy chọn nhắm mục tiêu.
Nhắm mục tiêu theo Địa lý
Nhắm mục tiêu theo Thiết bị
Nhắm mục tiêu theo Phương tiện
Nhắm mục tiêu theo Giới tính
Nhắm mục tiêu theo Ngôn ngữ
Khả năng hiển thị có thể giảm đáng kể khi bạn chọn các tùy chọn nhắm mục tiêu. Để ngăn điều này xảy ra, chúng tôi khuyên bạn nên tăng CPC. Để biết thêm chi tiết về việc thay đổi CPC, hãy nhấp vào đây.

Nhắm mục tiêu theo Địa lý

Nhắm mục tiêu theo địa lý và ngôn ngữ cho phép bạn nhắm mục tiêu người dùng trong khu vực nhắm mục tiêu dựa trên IP của người dùng. Bạn có thể nhắm mục tiêu theo quốc gia hoặc chỉ một phần của các vùng trong một quốc gia. Chức năng nhắm mục tiêu theo các vùng trong một quốc gia chỉ có ở một vài thị trường:
Nhắm mục tiêu theo địa phận trong quốc gia có ở Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam, Úc, Malaysia, Thái Lan
Chỉ ở mức độ quốc gia: Philippines, Singapore, Mỹ, New Zealand, Hồng Kông
* Quốc gia và khu vực có thể thay đổi.
Khi phân bổ quảng cáo, Dable ưu tiên người dùng nói ngôn ngữ của quốc gia/khu vực của nhà quảng cáo. Nói cách khác, quảng cáo của bạn sẽ được ưu tiên hiển thị cho những người dùng nói tiếng Hàn hoặc có trình duyệt được đặt thành tiếng Hàn trong phần cài đặt ngôn ngữ của họ.
Bạn có thể đặt Nhắm mục tiêu theo Địa lý khi thiết lập một chiến dịch mới. Tất nhiên, bạn có thể định cấu hình hoặc thay đổi cài đặt nhắm mục tiêu sau này.
Chuyển đến 'Chiến dịch' - Chọn chiến dịch bạn muốn thay đổi - Thay đổi nếu cần thiết ở mục 'Xem thêm Tùy chọn Chiến dịch'
Nhắm mục tiêu theo địa lý rất hữu ích cho các doanh nghiệp địa phương. Hãy thử thêm tên khu vực vào quảng cáo của bạn để nâng cao hiệu suất.
Tính năng này hiện đang ở giai đoạn Beta.

Nhắm mục tiêu theo Thiết bị

Nhắm mục tiêu theo Thiết bị cho phép bạn nhắm mục tiêu các thiết bị cụ thể (máy tính hoặc thiết bị di động).
Bạn có thể cài đặt Nhắm mục tiêu theo Giới tính sau khi thiết lập chiến dịch.
Chuyển đến 'Chiến dịch' - ‘Nhắm mục tiêu’ - ‘Tùy chọn bổ sung’ trong ‘nhắm mục tiêu - Chọn 'Nhắm mục tiêu theo Giới tính' - Chọn giới tính bạn muốn nhắm mục tiêu
Nếu nội dung của bạn là Liên kết ngoài (Outlink), bạn cần URL của thiết bị nhắm mục tiêu. Ví dụ: nếu bạn đang nhắm mục tiêu máy tính nhưng không có URL cho máy tính, quảng cáo của bạn sẽ không được phân phát.

Nhắm mục tiêu theo Phương tiện

Bạn có thể chọn phân bổ quảng cáo cho các phương tiện nhất định hoặc loại trừ những phương tiện bạn không muốn phân bổ quảng cáo của mình. Nếu bạn vừa mới bắt đầu chạy chiến dịch của mình, chúng tôi khuyên bạn nên phân bổ quảng cáo cho tất cả các phương tiện trước, sau đó tối ưu hóa danh sách của bạn dựa trên hiệu suất.
Bạn có thể cài đặt Nhắm mục tiêu theo Phương tiện khi thiết lập một chiến dịch mới. Tất nhiên, bạn có thể định cấu hình hoặc thay đổi cài đặt nhắm mục tiêu sau này.
Chuyển đến 'Chiến dịch' - Chọn chiến dịch bạn muốn thay đổi - 'Chọn Thiết bị và Phương tiện' - Thay đổi nếu cần thiết
① Loại trừ các trang web truyền thông
Nhập các trang web bạn muốn loại trừ khỏi danh sách phương tiện của mình. Bạn có thể nhập tối đa 200 trang web.
② Chỉ hiển thị quảng cáo cho một số loại phương tiện truyền thông nhất định
Quảng cáo sẽ chỉ được phân bổ cho loại phương tiện truyền thông đã chọn.
Các loại phương tiện: Tin tức, Tạp chí, Giải trí/Thể thao, Cộng đồng Trực tuyến, Cộng đồng Trò chơi, Ứng dụng, Blog, Khác
Sau khi chọn một loại phương tiện, bạn cũng có thể chọn một số trang web truyền thông từ các loại phương tiện khác. Bạn có thể chọn tối đa 50 trang web.
③ Chỉ hiển thị quảng cáo trên các trang web truyền thông nhất định
Quảng cáo sẽ chỉ được phân phát đến các trang web truyền thông đã chọn. Chọn những trang web bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình.
Các nhà quảng cáo cạnh tranh với nhau để phân phát quảng cáo của họ trên từng phương tiện truyền thông. Để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh trên các trang web phổ biến, bạn có thể phải đặt CPC cao hơn.

Nhắm mục tiêu theo Giới tính

Với Nhắm mục tiêu theo Giới tính, bạn có thể phân bổ quảng cáo cho những người dùng có giới tính mà bạn đang nhắm mục tiêu. Dable giả định giới tính của người dùng dựa trên các hoạt động của người dùng trên mạng và dữ liệu nhân khẩu học được cung cấp từ mỗi trang web.
Bạn có thể cài đặt Nhắm mục tiêu theo Giới tính sau khi thiết lập chiến dịch.
Chuyển đến 'Chiến dịch' - Chọn chiến dịch bạn muốn cài đặt Nhắm mục tiêu theo giới tính - Chọn 'Nhắm mục tiêu theo Giới tính' - Chọn giới tính bạn muốn nhắm mục tiêu
Vì Dable chỉ có thể giả định giới tính của một số người dùng (không phải tất cả) và không phải tất cả các trang web đều hỗ trợ nhắm mục tiêu theo giới tính, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tính năng này như một phương tiện để giới hạn phạm vi tiếp cận chiến dịch của bạn.

Nhắm mục tiêu theo Ngôn ngữ

Với Nhắm mục tiêu theo Ngôn ngữ, bạn có thể nhắm mục tiêu những người dùng sử dụng ngôn ngữ mà bạn muốn nhắm mục tiêu. Dữ liệu như vị trí của người dùng, ngôn ngữ của người dùng và ngôn ngữ trang web được sử dụng để nhắm mục tiêu.
Bạn có thể cài đặt Nhắm mục tiêu theo Ngôn ngữ sau khi thiết lập chiến dịch.
Chuyển đến 'Chiến dịch' - Chọn chiến dịch bạn muốn cài đặt Nhắm mục tiêu theo Ngôn ngữ - 'Xem Thêm Tùy chọn Chiến dịch' - Cài đặt Nhắm mục tiêu theo Ngôn ngữ
Tính năng này hiện đang ở giai đoạn Beta.

Nhắm mục tiêu qua Wi-Fi

Với Nhắm mục tiêu theo Wi-Fi, bạn có thể hiển thị quảng cáo cho những người dùng được kết nối với Wifi.
Bạn có thể cài đặt Nhắm mục tiêu theo Wi-fi sau khi thiết lập một chiến dịch
Chuyển đến ‘Chiến dịch’ – ‘Nhắm mục tiêu’ – ‘Tùy chọn bổ sung’ trong Nhắm mục tiêu – chọn Select ‘Nhắm mục tiêu theo Wi-fi’
Quảng cáo sẽ chỉ được phân phát cho người dùng đang sử dụng phiên bản Android Lollipop trở lên và được kết nối với Wi-Fi. Hệ điều hành iOS và PC hiện không được hỗ trợ.
Tính năng này hiện đang ở giai đoạn Beta.