Search
🇹🇭

Remarketing

Remarketing

Remarketing คือการกำหนดเป้าหมายสู้ผู้ที่เคยเข้าชมโฆษณา หรือ มีคอนเวอร์ชันแล้ว ซึ่งสามารถเลือกการตั้งเป้าหมายนี้ได้หลังจากติดตั้งคอนเวอร์ชันสคริปต์ (Conversion Script) บน Landing Page โฆษณา ตัวเลือกเป้าหมายนี้จะช่วยติดตามและแสดงโฆษณาย้ำต่อผู้ใช้งานที่มีผลคอนเวอร์ชันนั้นๆแล้ว
คุณควรติดคอนเวอร์ชันสคริปต์ของ Dable ไว้บนหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณา (Landing Page) เพื่อใช้งาน Remarketing
คุณสามารถเข้าไปดูคู่มือการติดตั้งสคริปต์คอนเวอร์ชันได้ที่เมนูคอนเวอร์ชันสคริปต์ (Conversion Script)
หากคุณกำหนดเป้าหมายของคุณวงแคบ หรือจำกัดเกินไป เมื่อผู้ใช้งานเป้าหมายมีจำนวนไม่เพียงพอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ แคมเปญเพิ่งเริ่มต้น) การเข้าถึงโฆษณาอยากมีวงแคบอย่างมากและลดการใช้จ่ายงบ