Search
🇻🇳

Đăng ký hình ảnh / Video

Đăng ký hình ảnh

Dable sẽ hiển thị 3 tỷ lệ hình ảnh thu nhỏ khác nhau, 16: 10 (mặc định), 1: 1, 2: 1, thông qua việc chia tỷ lệ hình ảnh tự động. Khi kiểm duyệt một nội dung, chúng tôi cũng kiểm tra kích thước hình ảnh. Để cung cấp trải nghiệm người dùng hoàn hảo và tăng hiệu suất của nhà quảng cáo, việc sử dụng đúng kích thước/tỷ lệ hình ảnh là rất quan trọng.
Để thêm một hình ảnh, nhà quảng cáo có thể chọn tự tạo một hình ảnh hoặc sử dụng Thư viện hình ảnh của Dable.
Nếu bạn chọn một hình ảnh từ 'Thư viện Hình ảnh', hình thu nhỏ tối ưu cho từng tỷ lệ sẽ tự động được hiển thị. Do đó, tính năng 'Chỉnh sửa' sẽ không được cung cấp.
Nếu bạn chọn thêm hình ảnh theo cách thủ công, hãy tải lên hình ảnh tỷ lệ 4: 3 (800px X 600px), sau đó 3 hình ảnh với các tỷ lệ khác nhau sẽ được tự động tạo ra. Hoặc, bạn có thể tải lên hình ảnh theo cách thủ công cho từng tỷ lệ.
Dưới đây là các bước để thêm hình ảnh:

1. Chọn Hình ảnh

Kéo và thả hoặc nhấp vào hình ảnh bạn muốn tải lên.
Kích thước đề xuất: 800px X 600px (Tỷ lệ: 4: 3)
Kích thước hình ảnh tối thiểu cho một lần tải lên
Tỷ lệ 16:10: 800px x 500px
Tỷ lệ 1: 1: 500px x 500px
Tỷ lệ 2: 1: 800px x 400px
Kích thước tệp: 2MB trở xuống, Định dạng: .jpg, .jpeg, .png
Hình ảnh có văn bản không được khuyến khích, vì nó có thể bị cắt trên một số phương tiện.

2. Chỉnh sửa hình ảnh

Sau khi bạn thêm một hình ảnh với Tỷ lệ tối thiểu 800 * 600px (4: 3), hình ảnh có thể được cắt thành 3 tỷ lệ (16:10, 1: 1, 2: 1) Kiểm tra cách hình ảnh được hiển thị cho từng tỷ lệ và điều chỉnh nếu cần thiết. Nếu bạn cần tải hình ảnh lên theo cách thủ công, hãy nhấp vào Tải lên một hình ảnh 1: 1 và tải lên các hình ảnh cho từng tỷ lệ. Tất cả các hình ảnh phải giống hệt nhau.
Mục "Xem trước" hiển thị ở bên phải cho bạn thấy hình ảnh trực tiếp của quảng cáo. Các phần nằm ngoài hình chữ nhật bên trong màu vàng trong mục 'Chỉnh sửa hình ảnh' có thể bị cắt trên màn hình. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các văn bản và biểu tượng trong hình chữ nhật bên trong màu vàng.

3. Lựa chọn hiển thị

Các nhà quảng cáo có thể chọn tỷ lệ hiển thị quảng cáo mong muốn theo tỷ lệ 16: 10 (mặc định), 1:1, 2: 1. Tuy nhiên, nếu bạn không kích hoạt một tỷ lệ nhất định, tỷ lệ hiển thị quảng cáo có thể giảm. Do đó, Dable khuyên bạn nên bật hiển thị hình thu nhỏ ở tất cả các tỷ lệ 16: 10 (mặc định), 1:1, 2: 1.

Đăng ký Video (MP4)

Vui lòng liên hệ account manager (ad-vn@dable.io) của bạn để hỗ trợ việc đăng ký nội dung quảng cáo video