Search
🇹🇭

การลงทะเบียนภาพ

การลงทะเบียนภาพ

Dable จะแสดงโฆษณาบนพื้นที่ 3 ขนาดด้วยกัน ซึ่งมีขนาดสัดส่วนดังต่อไปนี้ 16:10 (ค่าเริ่มต้น), 1:1 และ 2:1 การอัปโหลดภาพเข้าระบบจะมีฟีเจอร์การปรับขนาดให้เลือกครอบตัดตามอัตราส่วนดังกล่าวแบบอัตโนมัติ โดยคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากต้องการให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบและเพิ่มประสิทธิภาพของการลงโฆษณา เราแนะนำให้ลงภาพในขนาด/อัตราส่วนที่ถูกต้องทั้ง 3 ขนาด
ในการเพิ่มภาพ ผู้ลงโฆษณาสามารถเลือกได้ว่าต้องการเพิ่มภาพด้วยตัวเองหรือเลือกใช้จากคลังภาพของ Dable
ดูคลังภาพเพิ่มเติม
หากคุณเลือกภาพจาก 'คลังภาพ' รูปขนาดย่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละอัตราส่วนจะแสดงโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่มีคุณสมบัติ ‘แก้ไข' ให้ใช้งาน
หากคุณเลือกที่จะเพิ่มภาพด้วยตัวเอง ให้อัปโหลดภาพที่มีอัตราส่วน 4:3 (800px X 600px) จากนั้นภาพที่มีอัตราส่วนต่างกันจำนวน 3 ภาพจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถอัปโหลดภาพสำหรับแต่ละอัตราส่วนได้ด้วยตนเอง
ขั้นตอนในการเพิ่มภาพมีดังนี้

1. การเลือกภาพ

ลากและวางหรือคลิกภาพที่คุณต้องการอัปโหลด
ขนาดที่แนะนำ: 1600px X 1200px (อัตราส่วน: 4:3)
ขนาดภาพที่แนะนำ (ขนาดภาพขั้นต่ำ) สำหรับการอัปโหลดครั้งเดียว
อัตราส่วน 16:10: 1200px X 750px (800px x 500px)
อัตราส่วน 1:1: 1200px X 1200px (500px x 500px)
อัตราส่วน 2:1: 1200px X 600px (800px x 400px)
ขนาดไฟล์: 2MB หรือน้อยกว่า รูปแบบ: .jpg, .jpeg, .png
ไม่แนะนำให้ใช้ภาพที่มีข้อความ เนื่องจากเมื่อแสดงในสื่อบางประเภทข้อความอาจถูกครอบตัดได้

2. แก้ไขภาพ

เมื่อคุณเพิ่มภาพที่มีขนาดภาพขั้นต่ำสุดที่ 800*600px (อัตราส่วน 4:3) ภาพดังกล่าวจะสามารถครอบตัดเป็นอัตราส่วนได้ 3 ประเภท (16:10, 1:1, 2:1) ตรวจดูว่าภาพแสดงผลอย่างไรสำหรับแต่ละอัตราส่วนและปรับแต่งตามต้องการ หากคุณต้องการอัปโหลดภาพด้วยตนเอง คลิกที่ภาพ 1:1 สำหรับการอัปโหลดครั้งเดียว และอัปโหลดภาพสำหรับแต่ละอัตราส่วน ทั้งนี้ ภาพทั้งหมดควรเหมือนกัน
'ตัวอย่าง' ที่แสดงทางด้านขวาจะแสดงภาพของโฆษณาที่เคลื่อนไหวได้ องค์ประกอบที่อยู่นอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองด้านในของ 'แก้ไขภาพ' อาจถูกครอบตัดบนหน้าจอที่แตกต่างไป เราขอแนะนำให้คุณใส่ข้อความและโลโก้ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองด้านใน

3. เลือกการแสดงผล

ผู้ลงโฆษณาอาจเลือกการแสดงโฆษณาที่ต้องการต่ออัตราส่วน 16:10 (ค่าเริ่มต้น), 1:1, 2:1 แต่เมื่อคุณปิดใช้งานอัตราส่วนหนึ่ง อาจทำให้การแสดงโฆษณาลดลง ดังนั้น Dable ขอแนะนำให้เปิดใช้งานการแสดงรูปขนาดย่อของทุกอัตราส่วน ทั้ง 16:10 (ค่าเริ่มต้น), 1:1 และ 2:1