Search
🇹🇭

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นสิ่งต้องห้าม

Ver.3 (2022.10)
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคอนเทนต์โฆษณา
กรอกชื่อแบรนด์, กรอกลิ้งค์ URL
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นสิ่งต้องห้าม

สาระทั่วไป

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ใหญ่
บริการและเนื้อหา 18+ สำหรับผู้ใหญ่ รายการผู้ใหญ่ ชุมชนผู้ใหญ่ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ รวมไปถึงรูปภาพตัวอย่างและ Landing Page ที่มีการเปิดเผยส่วนของร่างกายจนมากเกินไป และการแสดงออกเชิงลามกอนาจารอย่างเปิดเผย
การพนันหรือการเสี่ยงโชค
การพนันและการเสี่ยงโชคทุกชนิด (การพนัน เกมคาสิโน สลาก การแข่งขันม้า การแข่งขันจักรยาน การแข่งขันเรือยนต์ การพนันกีฬา ล็อตเตอรี และอื่น ๆ รวมไปถึง go-stop ออนไลน์ของเกาหลีใต้ เกมโปกเกอร์ออนไลน์)
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
อาวุธปืนทุกชนิด: ชิ้นส่วนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน (รวมไปถึงปืนเพนท์บอล ปืนอัดลม) และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
อาวุธทุกชนิด รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันตัว: ปืนช็อตไฟฟ้า อาวุธป้องกันตัว อาวุธมีด พลุไฟ และวัตถุระเบิดทุกชนิด
เนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่แนะนำแบรนด์หรือส่งเสริมการสร้างแบรนด์ของอาวุธปืน
ยาเสพติด ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผิดกฎหมาย
ยาเสพติดผิดกฎหมาย ยาเพื่อความบันเทิง สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการเสพ สินค้าลอกเลียนแบบ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ (เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือแถบเครื่องมือซึ่งเปิดให้สตรีม แบ่งปัน คัดลอก หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต)
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามจากการจำหน่ายหรือแจกจ่ายแบบออนไลน์
ไม่อนุญาต
การโฆษณาที่ไม่เหมาะสม
• ไม่อนุญาตโฆษณาที่มีเนื้อหาส่งเสริมการใช้กำลัง ความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติ การส่งเสริมความเกลียดชัง การส่งเสริมความขัดแย้งระหว่างประเทศ และ/หรือการแสวงหาประโยชน์จากความกลัวและโศกนาฏกรรม การส่งเสริมการใช้สารเสพติด (เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ) และสิ่งผิดศีลธรรม
การกระทำที่เลือกปฏิบัติ
เนื้อหาที่ส่งเสริมความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติ หรือการลดค่าต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยจำเพาะตามรสนิยมทางเพศ เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ และลักษณะใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือความบาดหมางต่อกันทางสังคม

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นสิ่งต้องห้าม รวมไปถึงข้อควรระวังในการลงคอนเทนต์ในแต่ละประเทศ/พื้นที่

โปรดทราบว่ารายการด้านล่างนี้ไม่ได้เป็นการรวมข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมดของประเทศต่าง ๆ และผู้โฆษณามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศในการดำเนินธุรกิจและพื้นที่โฆษณา โดยสาระทั่วไปถือเป็นเนื้อหาตั้งต้นสำหรับประเทศ/พื้นที่ทั้งหมด
เกาหลีใต้
ไต้หวัน
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
มาเลเซีย
ฮ่องกง
สิงคโปร์
ไทย
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
ญี่ปุ่น