Search
🇻🇳

Chính sách hậu xét

Chính sách hậu xét

Để tiếp tục thực thi và quản lý tốt hơn Hướng dẫn kiểm duyệt nội dung, Dable đã triển khai chính sách sau hậu xét, áp dụng cho tất cả nội dung quảng cáo. Chính sách này sẽ không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn giúp nhà xuất bản duy trì niềm tin thương hiệu và mang lại doanh thu thông qua quảng cáo sạch và an toàn.

1. Chính sách hậu xét là gì?

Chính sách hậu xét của Dable chủ yếu bao gồm các phương pháp kiểm tra để đảm bảo rằng nội dung quảng cáo đang hiển thị trên hệ thống Dable khi được phê duyệt giống với nội dung tại thời điểm duyệt lại nội dung.
Dable nghiêm cấm mọi thay đổi đối với nội dung của trang đích sau khi người đánh giá phê duyệt lần cuối. Nếu nội dung của trang đích bị thay đổi, nhà quảng cáo có nhiệm vụ yêu cầu duyệt lại.
Bằng cách thực thi chính sách này, Dable cố gắng đảm bảo uy tín cho các đối tác truyền thông, nhà quảng cáo và người dùng khỏi những hậu quả xã hội hoặc pháp lý có thể xảy ra do vi phạm chính sách.

2. Chính sách này được thực thi khi nào và như thế nào?

Cả nhà quảng cáo và Dable đều có trách nhiệm cung cấp quảng cáo sạch và an toàn cho người dùng và nhà xuất bản 24/7, 365 ngày trong năm.
Để đảm bảo quy trình kiểm tra công bằng, Dable không tiết lộ tần suất chính xác của việc kiểm tra, nhưng việc kiểm tra ngẫu nhiên được thực hiện thường xuyên trên tất cả các nội dung quảng cáo đang hoạt động.
Vậy điều gì sẽ xảy ra một khi vi phạm đã được phát hiện?
Tài khoản nhà quảng cáo có nội dung vi phạm sẽ bị tạm ngưng ngay lập tức trong một khoảng thời gian không xác định
Một email có thông tin chi tiết về vi phạm chính sách sẽ được gửi đến nhà quảng cáo
Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm, tài khoản nhà quảng cáo có thể bị vô hiệu hóa vĩnh viễn mà không được hoàn lại ngân sách quảng cáo còn lại.
Các chi tiết cụ thể về hậu quả, chẳng hạn như mức độ nghiêm trọng và thời gian của hình phạt, sẽ được quyết định theo từng trường hợp. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đảm bảo rằng Dable sẽ hành động nghiêm và ngay lập tức đối với các nhà quảng cáo cố tình vi phạm quy định. Dable đã có sẵn một Quy định nội dung rất cụ thể và chi tiết cho tất cả các nhà quảng cáo. Vui lòng tham khảo danh sách sản phẩm hoặc dịch vụ bị cấm để xem các yêu cầu và biện pháp phòng ngừa và tuân thủ theo luật quảng cáo tại Việt Nam.

3. Cuối cùng, tại sao chính sách này lại cần thiết?

Là nền tảng khám phá nội dung số 1 ở Châu Á, Dable đang nỗ lực thiết lập các tiêu chuẩn cao hơn trong ngành bằng cách cung cấp nội dung có giá trị thông qua các quảng cáo chất lượng cao.
Dable tiến hành sàng lọc sơ bộ tất cả các nội dung để ngăn chặn việc hiển thị các quảng cáo quá nhạy cảm và không phù hợp cho người dùng. Tuy nhiên, đã có trường hợp các nhà quảng cáo thực hiện các sửa đổi trái phép đối với nội dung quảng cáo sau khi được phê duyệt, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm xem quảng cáo của người dùng cũng như danh tiếng của các đối tác truyền thông.
Thể theo chính sách này, Dable sẽ tiến hành sàng lọc bổ sung các quảng cáo được duyệt để kiểm tra việc tuân thủ chính sách của Dable và ngăn các nhà quảng cáo tự ý thay đổi nội dung của trang đích.
Dable sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tích cực để đảm bảo phân phối quảng cáo an toàn và chất lượng cao vì lợi ích tốt nhất của người dùng, nhà xuất bản và nhà quảng cáo.
Mọi thắc mắc về chính sách sau đánh giá hoặc các vấn đề khác liên quan đến nội dung, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ad-policy@dable.io.