Search
🇹🇭

นโยบายหลังการตรวจสอบ

นโยบายหลังการตรวจสอบ

Dable ได้สร้างนโยบายหลังการตรวจสอบซึ่งใช้งานได้กับคอนเทนต์โฆษณาทุกประเภทเพื่อให้สามารถบังคับใช้และดูแลจัดการแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคอนเทนต์โฆษณาได้อย่างครอบคลุมและดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้จะไม่เพียงแค่ช่วยสร้างความพึงพอใจในประสบการณ์จากผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังจะช่วยให้ผู้เผยแพร่สร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์และได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการเงินต่าง ๆ จากการมอบโฆษณาที่สะอาดและปลอดภัยด้วย

1. นโยบายหลังการตรวจสอบคืออะไร?

นโยบายหลังการตรวจสอบของ Dable โดยหลักประกอบไปด้วยวิธีการตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาโฆษณาที่กำลังถูกเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสื่อของ Dable หลังจากอนุมัติแล้วยังเป็นอันเดียวกับเนื้อหาขณะตรวจสอบ
Dable ไม่อนุญาตการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทิ้งสิ้นต่อเนื้อหาในหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาภายหลังการอนุมัติขั้นสุดท้าย หากเนื้อหาในหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณามีการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นหน้าที่ของผู้โฆษณาในการยื่นร้องขอตรวจสอบซ้ำ
โดยการบังคับใช้นโยบายนี้ Dable ได้พยายามอย่างหนักเพื่อปกป้องตนเองพร้อมกับพาร์ทเนอร์ด้านสื่ออีกมากมาย รวมไปถึงผู้โฆษณาและผู้ใช้งานจากผลกระทบทางสังคมและ/หรือทางกฎหมายใด ๆ ก็ตามซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนนโยบาย

2. นโยบายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อไรและอย่างไร?

ทั้งผู้โฆษณาและ Dable มีความรับผิดชอบร่วมกันในการมอบโฆษณาที่สะอาดและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและผู้เผยแพร่ตลอดทุกช่วงเวลา
เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบ ความถี่ที่แน่นอนของการตรวจสอบไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่การตรวจสอบแบบสุ่มจะมีปฏิบัติอยู่เป็นระยะสำหรับเนื้อหาโฆษณาที่เปิดใช้งานอยู่
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากตรวจพบการฝ่าฝืนนโยบาย?
บัญชีผู้โฆษณาและแคมเปญโฆษณาที่เปิดใช้งานทั้งหมดจะถูกระงับในทันทีอย่างไม่มีกำหนด
อีเมลซึ่งระบุรายละเอียดของการฝ่าฝืนนโยบายจะถูกส่งไปยังผู้โฆษณา
บัญชีผู้โฆษณาอาจถูกปิดการใช้งานอย่างถาวรโดยไม่มีการคืนเงินของงบโฆษณาที่เหลืออยู่ โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการฝ่าฝืน
ลักษณะของผลกระทบจากการฝ่าฝืน เช่น ความรุนแรงและระยะเวลาของการลงโทษ จะถูกตัดสินไปตามแต่ละกรณี อย่างไรก็ตาม เราสามารถรับรองได้ว่าผู้โฆษณาซึ่งมีเจตนาฝ่าฝืนทั้งที่รู้แนวทางปฏิบัติจะถูกดำเนินการอย่างฉับไวและเด็ดขาด เนื่องจาก Dable ได้มีเตรียมแนวทางปฏิบัติด้านเนื้อหาซึ่งลงรายละเอียดแบบเจาะจงเอาไว้ให้พร้อมสำหรับผู้โฆษณาทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ กรุณาอ้างอิงรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องห้ามเพื่อดูข้อกำหนดคอมไพลแอนซ์ทางด้านกฎหมายและข้อควรระวังของแต่ละประเทศด้วย

3. สุดท้ายนี้ ทำไมถึงจำเป็นต้องมีนโยบายนี้?

ในฐานะแพลตฟอร์มค้นหาเนื้อหาอันดับ 1 ของเอเชีย Dable กำลังพยายามหาทางสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมโดยการมอบเนื้อหาอันมีค่าผ่านทางโฆษณาคุณภาพสูง
Dable ทำการคัดกรองเนื้อหาทั้งหมดในเบื้องต้นเพื่อป้องกันโฆษณาที่อาจมีความอ่อนไหวหรือไม่เหมาะสมต่อผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม เคยมีกรณีที่ผู้โฆษณาทำการแก้ไขเนื้อหาโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากอนุมัติไปแล้ว และกรณีเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประสบการณ์การดูโฆษณาของผู้ใช้งานเช่นเดียวกับชื่อเสียงของสื่อด้วย
ตามนโยบายนี้ Dable จะทำการคัดกรองเพิ่มเติมสำหรับโฆษณาที่ได้อนุมัติแล้วเพื่อตรวจดูความสอดคล้องกับนโยบายของ Dable และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โฆษณาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาโดยพลการ
Dable จะดำเนินมาตรการในเชิงรุกต่อไปเพื่อส่งมอบโฆษณาที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อผู้ใช้งาน ผู้เผยแพร่ และผู้โฆษณา
หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายหลังการตรวจสอบหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา กรุณาติดต่อเราทาง ad-policy@dable.io