Search
🇹🇭

การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์

การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์

ลูกค้าที่แสดงความสนใจในแคมเปญโฆษณาของคุณอาจกระจัดกระจายอยู่ทั่วเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ลูกค้าเหล่านี้ไม่ใช่ทุกคนที่มีมูลค่าเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งาน 1,000 คนได้คลิกโฆษณาของคุณในเว็บไซต์ A และเว็บไซต์ B การคลิกเหล่านี้มี CPC เหมือนกัน สมมติเราพบว่าเว็บไซต์ A ทำได้ 50 คอนเวอร์ชัน ในขณะที่เว็บไซต์ B มีเพียงแค่ 10 คอนเวอร์ชัน หากเป้าหมายแคมเปญโฆษณาของคุณคือคอนเวอร์ชัน เราสามารถกล่าวได้ว่าเว็บไซต์ A มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเมื่อดูจากอัตราคอนเวอร์ชัน ดังนั้น เราสามารถตัดสินใจเพิ่ม CPC ในเว็บไซต์ A ซึ่งมีประสิทธิภาพในด้านคอนเวอร์ชันที่สูงกว่าตามเป้าหมายของแคมเปญได้ ในการทำเช่นนี้ แคมเปญโฆษณาของคุณจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นและมีประโยชน์ในการครองทราฟฟิกที่มากยิ่งขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยประเภทสื่อ

เลือกเกณฑ์ ประเภทสื่อ ในหน้าประสิทธิภาพเพื่อดูประสิทธิภาพโฆษณาของสื่อแต่ละประเภท
ประสิทธิภาพของแคมเปญอาจแตกต่างกันไปตามสื่อแต่ละประเภท ในกรณีเช่นนี้ ให้คุณลองแสดงโฆษณาเฉพาะในสื่อหมวดหมู่หนึ่ง ๆ เท่านั้นหรือเพิ่ม CPC สำหรับหมวดหมู่นั้น
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง CPC ของสื่อแต่ละประเภทได้โดยไปที่หน้าแคมเปญและคลิก
เปลี่ยนการตั้งค่า CPC สูงสุด > การตั้งค่าโดยละเอียด

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเว็บไซต์

คุณสามารถเพิ่มการควบคุมแบบละเอียดให้มากยิ่งขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญได้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเว็บไซต์ คุณสามารถตรวจดูประสิทธิภาพของแต่ละเว็บไซต์และตัดสินใจเพิ่ม CPC หรือตัดออกจากการแสดงโฆษณาได้โดยขึ้นอยู๋กับประสิทธิภาพของเว็บไซต์
เลือกแคมเปญในหน้าประสิทธิภาพและคลิกเกณฑ์เพื่อดูประสิทธิภาพของโฆษณาในแต่ละเว็บไซต์
ในหน้ารายละเอียดของประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับค่า CPC ของแต่ละเว็บไซต์ตามจำนวนคอนเวอร์ชันหรืออัตราคอนเวอร์ชันได้