Search
🇻🇳

Quản lý nội dung

Quản lý nội dung

Bạn có thể xem tất cả nội dung đã tạo hoặc đang tiến hành trong mục Trạng thái nội dung trên trang Quản lý nội dung.
① Trạng thái của nội dung. Một trong các trạng thái sau sẽ được đưa ra - Đã lưu dưới dạng bản nháp, Đang kiểm duyệt hoặc Bị từ chối. Hộp đánh dấu sẽ xuất hiện cho nội dung đã được phê duyệt. ② ID duy nhất của nội dung. ③ Hình ảnh thu nhỏ của nội dung. ④ Loại nội dung và tiêu đề. ‘Native’ biểu thị Nội dung Dable , ‘Liên kết ngoài’ biểu thị loại nội dung được liên kết với các liên kết bên ngoài. ⑤ Chỉ số phản hồi của nội dung. ⑥ Ngày nội dung được tạo. ⑦ Trang quảng cáo mà nội dung của bạn được liên kết sẽ được mở trong một tab mới. ⑧ Bạn có thể sao chép nội dung hiện có.

Trạng thái nội dung

Đã lưu dưới dạng bản nháp

Nếu bạn cần tạm dừng một chút trong quá trình tạo nội dung, hãy nhấp vào nút ‘Tiếp theo (Lưu dưới dạng bản nháp)’. Nội dung đã lưu có thể được tìm thấy trên trang Nội dung, với nền màu hồng. Trạng thái của nó sẽ được đặt thành ‘Đã lưu dưới dạng bản nháp’. Bạn chỉ cần nhấp vào nút ‘Chỉnh sửa’ để tiếp tục tạo.

Đang kiểm duyệt (Đã yêu cầu kiểm duyệt)

Sau khi định cấu hình tất cả các cài đặt và chi tiết, hãy nhấp vào nút ‘Yêu cầu kiểm duyệt’ để yêu cầu xem xét. Trạng thái của nội dung sẽ được đặt thành trạng thái "Đang kiểm duyệt", với nền màu hồng. Yêu cầu kiểm duyệt sẽ được xử lý theo thứ tự mà chúng đã được nhận.

Bị từ chối

Nội dung không tuân thủ Hướng dẫn đánh giá nội dung của Dable sẽ bị từ chối trong quá trình xem xét.
Nội dung bị từ chối sẽ được hiển thị với nền màu cam trên trang Quản lý nội dung và trạng thái của nội dung đó sẽ được đặt thành 'Bị từ chối'. Hãy kiểm tra lý do bị từ chối và chỉnh sửa nếu cần. Sau đó, đăng ký lại để được kiểm duyệt.

ID nội dung (Được chấp thuận)

Chỉ nội dung đã được phê duyệt mới có thể được phân bổ trên các trang web. Bạn chỉ có thể tạo các chiến dịch với nội dung đã được chấp thuận.
Chỉ một ID duy nhất được cấp cho một nội dung đã được phê duyệt. Hộp đánh dấu cũng sẽ xuất hiện ở phía bên trái.
Nếu bạn thấy 'Nội dung này chứa các cụm từ nhạy cảm và có thể bị giới hạn để phân bổ trên một số phương tiện.' trên màn hình của bạn

Chỉ số phản hồi

Chỉ số phản hồi là thước đo cho biết mức độ phản hồi mà nội dung của bạn nhận được từ các khách hàng mục tiêu. Chỉ số càng cao thể hiện khả năng được đáp ứng càng cao so với các quảng cáo khác. Vì vậy việc duy trì Chỉ số phản hồi ở mức cao là rất quan trọng.

Chúng tôi đưa ra Chỉ số phản hồi bằng cách nào?

Khi ước tính một Chỉ số phản hồi, chúng tôi xem xét các yếu tố khác nhau như CTR (tỷ lệ nhấp chuột), số lần hiển thị, phạm vi tiếp cận, v.v.

Bạn có thể xem Chỉ số phản hồi khi nào?

Chỉ số phản hồi chỉ được hiển thị nếu nội dung của bạn đã nhận được hơn 5.000 lượt hiển thị và 500 lần nhấp chuột trong 7 ngày qua. Bên cạnh hai yếu tố này, các yếu tố khác như phương tiện truyền thông và thời gian chiến dịch cũng được xem xét trong quá trình tính toán. Không nên thay thế nội dung chỉ để cải thiện Chỉ số phản hồi. Nếu bạn không gặp vấn đề gì với việc chi tiêu ngân sách và đạt được KPI thì không cần phải nỗ lực quá nhiều để cải thiện chỉ số này.
FAQ
Chỉ số phản hồi của tôi được hiển thị là (-).
Chỉ số phản hồi và CTR (tỷ lệ nhấp chuột) khác nhau như thế nào?