Search
🇹🇭

จัดการเนื้อหา

จัดการเนื้อหา

คุณสามารถตรวจดูเนื้อหาที่สร้างเสร็จแล้วหรือกำลังสร้างอยู่ทั้งหมดได้จากสถานะของเนื้อหาในหน้าการจัดการเนื้อหา
① สถานะของเนื้อหา มีสถานะดังต่อไปนี้ - บันทึกเป็นแบบร่างแล้ว, กำลังตรวจสอบ, ไม่อนุมัติ กล่องเครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นสำหรับเนื้อหาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ② หมายเลขเฉพาะของเนื้อหา ③ รูปภาพตัวอย่างของเนื้อหา ④ ประเภทและชื่อเนื้อหา 'เนทีฟ' หมายถึงเนื้อหา Dable ส่วน 'เอาต์ลิงก์' หมายถึงประเภทเนื้อหาแบบเอาต์ลิงก์ (outlink) ซึ่งเชื่อมต่อไปยังลิงก์ภายนอก ⑤ ดัชนีการตอบสนองของเนื้อหา ⑥ ดัชนีการตอบสนองของเนื้อหา ⑦ ดัชนีการตอบสนองของเนื้อหา ⑧ คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาที่มีอยู่เดิมได้

สถานะของเนื้อหา

บันทึกเป็นแบบร่างแล้ว

หากคุณจำเป็นต้องหยุดชั่วคราวในระหว่างการสร้างเนื้อหา กรุณาคลิกปุ่ม 'ถัดไป (บันทึกเป็นแบบร่างแล้ว)'
เนื้อหาที่ถูกบันทึกจะแสดงในหน้าเนื้อหาพร้อมกับพื้นหลังสีชมพู สถานะจะถูกตั้งเป็น 'บันทึกเป็นแบบร่างแล้ว' กรุณาคลิกปุ่ม 'แก้ไข' เพื่อสร้างเนื้อหาต่อ

กำลังตรวจสอบ (ได้ร้องขอการตรวจสอบแล้ว)

เมื่อปรับแต่งการตั้งค่าและรายละเอียดทั้งหมดเสร็จแล้ว กรุณาคลิกปุ่ม 'ร้องขอการตรวจสอบ' เพื่อร้องขอการตรวจสอบ
สถานะของเนื้อหาจะถูกตั้งเป็น 'กำลังตรวจสอบ' พร้อมกับพื้นหลังสีชมพู คำร้องขอการตรวจสอบจะถูกดำเนินการไปตามลำดับที่ได้รับมา

ไม่อนุมัติ

เนื้อหาซึ่งไม่เป็นไปตามคู่มือตรวจสอบเนื้อหาของ Dable จะไม่ถูกอนุมัติในขั้นตอนการตรวจสอบ
เนื้อหาที่ไม่ถูกอนุมัติจะแสดงด้วยพื้นหลังสีส้มในหน้าการจัดการเนื้อหาและสถานะจะถูกตั้งเป็น 'ไม่อนุมัติ' กรุณาตรวจสอบสาเหตุที่ไม่อนุมัติและแก้ไขตามที่จำเป็น จากนั้นจึงยื่นคำร้องขอการตรวจสอบอีกครั้ง

หมายเลขเฉพาะของเนื้อหา (อนุมัติแล้ว)

มีเพียงเนื้อหาที่อนุมัติแล้วเท่านั้นที่จะนำไปลงบนเว็บไซต์ คุณสามารถสร้างแคมเปญได้ด้วยเนื้อหาที่อนุมัติแล้วเท่านั้น
หมายเลขเฉพาะถูกมอบให้กับเนื้อหาที่อนุมัติแล้ว กล่องเครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นด้านซ้าย
หากคุณเห็นข้อความ "เนื้อหานี้มีภาพที่มีความอ่อนไหวและอาจถูกจำกัดให้ลงเฉพาะสื่อบางกลุ่มเท่านั้น" บนหน้าจอ ข้อความนี้มีความหมายว่าอย่างไร?

ดัชนีการตอบสนอง

ดัชนีการตอบสนองคือตัวชี้วัดซึ่งแสดงว่าเนื้อหาของคุณได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใดจากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ยิ่งดัชนี้มีค่าสูงก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะถูกนำไปลงสูงกว่าโฆษณาอื่น ดังนั้น การรักษาระดับของดัชนีการตอบสนองให้สูงจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ดัชนีการตอบสนองมีที่มาอย่างไร?

เราพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น CTR (Click-through Rate / อัตราการคลิกผ่าน) Impressions (จำนวนครั้งที่แสดงโฆษณาออกไป) Reach (จำนวนคนที่เห็นโฆษณา) และอื่น ๆ

คุณสามารถดูดัชนีการตอบสนองได้เมื่อไร?

ดัชนีการตอบสนองจะแสดง ก็ต่อเมื่อเนื้อหาของคุณได้รับ 5,000 Impressions และการคลิก 500 ครั้งภายในช่วงเวลา 7 วันล่าสุดเท่านั้น นอกเหนือจากทั้ง 2 ปัจจัยนี้ ปัจจัยอื่น ๆ เช่น สื่อและระยะเวลาแคมเปญ ก็ถูกนำมาพิจารณาในกระบวนการคำนวณเช่นกัน
ไม่แนะนำให้แทนที่เนื้อหาเพียงเพื่อแค่พัฒนาดัชนีการตอบสนองเท่านั้น ถ้าคุณไม่มีปัญหาใด ๆ กับการใช้จ่ายงบและ KPI บรรลุเป้าหมายแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องทุมเทมากจนเกินไปเพื่อเพิ่มค่าดัชนีนี้

FAQ

ดัชนีการตอบสนองของฉันแสดงเป็น (-)
ดัชนีการตอบสนองแตกต่างจาก CTR อย่างไร?