Search
🇻🇳

Quản lý các chiến dịch

Quản lý các chiến dịch

Bạn có thể kiểm tra các chiến dịch bạn đã tạo hoặc lưu dưới dạng bản nháp trên trang Quản lý Chiến dịch.
① Tiêu đề của chiến dịch ② Chuyển đổi nút gạt để kích hoạt/hủy kích hoạt chiến dịch. Chiến dịch của bạn cần được kích hoạt để phân bổ quảng cáo. ③ Tùy chọn ngân sách của chiến dịch và số tiền. ④ CPC tối đa của chiến dịch. Số tiền này có thể khác nhau tùy thuộc vào mỗi ngành. ⑤ Số tiền chi tiêu cho ngày hôm nay. ⑥ Tổng số tiền đã chi tiêu trong suốt thời gian của chiến dịch. ⑦ Tỷ lệ hiển thị đầu tiên của chiến dịch. ⑧ % hiển thị đầu tiên bị chặn bởi IAS ⑨ Ngày tạo chiến dịch.

Thay đổi ngân sách chiến dịch

Thay đổi các tùy chọn chi tiêu ngân sách

Bạn có thể thay đổi tùy chọn chi tiêu ngân sách mà bạn đã chọn trong quá trình tạo chiến dịch. Nếu chiến dịch đang hoạt động, bạn có thể thay đổi tùy chọn sau khi hủy kích hoạt nó 6 giờ.
1.
Thay đổi trạng thái chiến dịch thành Không hoạt động.
Nếu bạn đang thay đổi tùy chọn ngân sách của một chiến dịch đang hoạt động, bạn cần đợi 6 giờ sau khi hủy kích hoạt nó. Điều này là do có thể có sự khác biệt về số tiền đã chi tiêu khi việc phân phát quảng cáo và nhấp chuột xảy ra theo thời gian thực.
2.
Nhấp vào chiến dịch bạn muốn thay đổi và chọn tùy chọn chi tiêu ngân sách mong muốn trong mục ‘Ngân sách’ và ‘Giai đoạn’. Sau đó nhấp vào Lưu trên mỗi cột tương ứng.

Thay đổi số tiền ngân sách

Trên trang của chiến dịch
Nhấp vào tiêu đề của chiến dịch bạn muốn thay đổi và thay đổi số tiền ngân sách trong tab "Cài đặt khoảng thời gian/ngân sách".
Trên trang Quản lý Chiến dịch
Bạn có thể thay đổi số tiền ngân sách trực tiếp trong danh sách chiến dịch trên trang Quản lý Chiến dịch thay vì chuyển đến từng trang chiến dịch riêng lẻ. Di chuột qua cột Ngân sách và nhấp vào nút 'Thay đổi Ngân sách'.

Thay đổi CPC tối đa

Bạn có thể thay đổi CPC tối đa của chiến dịch. Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chi tiết, vì vậy bạn có thể thay đổi CPC cho từng thiết bị/loại phương tiện/trang web.
Bạn sẽ cài đặt CPC tối đa. Chúng tôi nói "tối đa", bởi vì số tiền thực tế mà nhà quảng cáo phải trả có thể nhỏ hơn số tiền này. Có thể có nhiều loại giảm giá khác nhau, chẳng hạn như vCPM và phương tiện truyền thông.
CPC tối thiểu khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và ngành của tài khoản. Bạn không thể đặt số tiền CPC nhỏ hơn CPC tối thiểu. Nếu bạn cần hỗ trợ về CPC tối thiểu, vui lòng nhấp vào đây.
Điều chỉnh CPC của bạn để tăng mức độ ưu tiên và khả năng được xem của quảng cáo.

Xem trước các chiến dịch

Bạn có thể xem trước cách các chiến dịch của mình được hiển thị trên các trang web đối tác của Dable. Phiên bản máy tính và điện thoại di động sẽ được cung cấp. Di con trỏ chuột tới cột ‘Chiến dịch’ và nhấp vào nút ‘Xem trước’.
Chuyển đến Quản lý Chiến dịch - Nhấp vào nút ‘Xem trước’ ở phía bên trái của tiêu đề chiến dịch - Nhấp vào phương tiện và thiết bị bạn muốn xem trước - Chọn phần ‘Bạn cũng có thể thích’ ở cuối trang web.

Tỷ lệ hiển thị đầu tiên

Đề cập đến Tỷ lệ hiển thị đầu tiên của ngày hôm qua. Bạn có thể xem xu hướng trong 7 ngày bằng cách nhấp vào biểu đồ.
Tỷ lệ hiển thị đầu tiên: Tỷ lệ người dùng đã xem chiến dịch của bạn lần đầu tiên. Được tính bằng cách chia số người xem đầu tiên cho tổng số lần hiển thị vào một ngày nhất định.
Tỷ lệ hiển thị đầu tiên là các thước đo bổ sung để biết về hiệu suất chiến dịch của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng những dữ liệu này khi quản lý chiến dịch, hãy nhấp vào đây.

Thêm, xóa hoặc thay đổi nội dung

Bạn có thể thêm, xóa hoặc thay đổi nội dung của mình ngay cả sau khi chiến dịch được tạo. Bạn thậm chí có thể thêm nhiều nội dung hơn vào Chiến dịch nội dung đơn!
Chúng tôi khuyên bạn nên thêm ít nhất 3 nội dung trong một chiến dịch. Hãy thử thêm nội dung có chỉ số phản hồi cao! Nội dung chất lượng cao được ưu tiên trong việc phân bổ quảng cáo.

① Thêm nội dung

Quản lý Chiến dịc - Chọn chiến dịch – truy cập ‘Nội dung’ – nhấp vào nút ‘+ Thêm nội dung’ button – Nhấp chọn tất cả các nội dung cần thêm – ‘Chọn’ – ‘Lưu’

② Xóa nội dung

Quản lý Chiến dịch - Chọn chiến dịch - Di chuyển tới "Nội dung” - Nhấp vào nút 'X' ở phía bên phải của nội dung - 'Lưu’

③ Thay đổi nội dung

Quản lý Chiến dịch - Chọn chiến dịch - Di chuyển tới ‘Nội dung’ - Nhấp vào ‘+ Thêm nội dung’ – Chọn hoặc/và xóa nội dung - ‘Chọn’ - ‘Lưu’

FAQ

Nếu có nhiều hơn một nội dung trong một chiến dịch, thì chúng được ưu tiên phân phát như thế nào?

Xóa hoặc ẩn chiến dịch

Bạn có thể xóa chiến dịch chưa được kích hoạt. Bạn cũng có thể ẩn các chiến dịch hiện không được sử dụng.

① Xóa chiến dịch

Quản lý Chiến dịch - Di chuột vào chiến dịch - Nhấp vào nút ‘Xóa’ được hiển thị
Các chiến dịch đang hoạt động hoặc các chiến dịch đã được kích hoạt trước đó (và do đó đã chi tiêu ngân sách) không thể bị xóa. Thay vào đó, bạn có thể ẩn các chiến dịch này khỏi danh sách chiến dịch.

② Ẩn chiến dịch

Ẩn các chiến dịch đã hết hạn hoặc cạn kiệt ngân sách. Để làm như vậy, hãy chuyển nút gạt sang BẬT.
Nếu bạn chỉ muốn xem các chiến dịch đã kích hoạt, hãy chuyển nút gạt thành BẬT cho ‘Chỉ xem chiến dịch đang hoạt động’.