Search
🇹🇭

วิธีการสร้าง Landing Page ที่จะไม่ทำให้โฆษณาของคุณโดนบล็อก

วิธีการสร้าง Landing Page ที่จะไม่ทำให้โฆษณาของคุณโดนบล็อก

สื่อในปัจจุบันจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยของแบรนด์ สื่อเคยมุ่งเน้นเพียงแค่เนื้อหาโฆษณาซึ่งแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของตนเองเท่านั้น แต่ตอนนี้สื่อกำลังตรวจดูประสบการณ์หลังการคลิกด้วยเช่นกัน ในการแสดงโฆษณาของคุณบนสื่อที่ต้องการ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าข้อมูลบน Landing Page ของคุณมีความถูกต้องและตรงกับเนื้อหาโฆษณาหรือไม่ โฆษณาของคุณมีการโอ้อวดหรือกล่าวอ้างเกินจริงหรือไม่ หรือโฆษณาของคุณเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้งานไปยังหน้าอื่นหรือไม่ และอีกมากมาย
เราจึงขอนำเสนอเคล็ดลับบางข้อในการสร้าง Landing Page ที่จะไม่ทำให้โฆษณาของคุณโดนบล็อกจากการแสดง
[การซื้อสินค้า]
1.
ควรแสดงข้อมูลราคาให้ผู้ใช้งานเห็นอย่างชัดเจน
2.
ไม่ควรซ่อนข้อมูลราคาบนหน้า Landing Page
3.
ไม่ควรโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหมดแล้ว หรือแสดงโปรโมชั่นส่วนลดที่หมดอายุแล้ว
ตัวอย่าง) หากโฆษณาของคุณเขียนว่า 'รับแท็บเล็ตในราคา 100 ดอลลาร์' ผู้ใช้งานต้องสามารถหาซื้อแท็บเล็ตราคา 100 ดอลลาร์ใน Landing Page ได้
4.
ไม่ควรเขียนข้อมูลราคาซึ่งแตกต่างจากราคาที่ผู้ใช้งานจะชำระจริง
ตัวอย่าง) หากมีค่าธรรมเนียมของการขนส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากราคาของผลิตภัณฑ์ ควรระบุข้อมูลราคาดังกล่าวให้ชัดเจน
5.
ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมของการขนส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากราคาของผลิตภัณฑ์ ควรระบุข้อมูลราคาดังกล่าวให้ชัดเจน
ตัวอย่าง) หากคุณกำลังส่งเสริมข้อเสนอซึ่งมีเวลาเพียงแค่ 3 ชั่วโมงในวันที่เจาะจง คุณควรอัปเดตหรือลบโฆษณาสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของวันนั้นเมื่อข้อเสนอนั้นจบลงแล้ว
6.
ในกรณีที่หมายเลขให้บริการลูกค้าของคุณมีค่าใช้บริการ ควรระบุให้ชัดเจน
[ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน]
1.
ควรแสดงข้อมูลการติดต่อแบบออฟไลน์อย่างเป็นทางการและเปิดให้สามารถเข้าถึงได้
ควรแสดงข้อมูลการติดต่อจริงซึ่งถูกต้องตามกฎหมายสำหรับบริษัทที่ส่งมอบสินค้า-บริการบน Landing Page
ไม่อนุญาตหมายเลขติดต่อที่ไม่ถูกต้องหรือยกเลิกบริการแล้ว และหมายเลขที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ในกรณีที่หมายเลขดังกล่าวมีค่าใช้บริการ จำเป็นต้องระบุคำจำกัดสิทธิความรับผิดชอบเอาไว้
2.
สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ควรเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจน การแสดงอัตราดอกเบี้ยด้วยข้อความที่จะแสดงขึ้นเมื่อนำตัวชี้ไปวางหรือต้องไปต่อผ่านอีกลิงก์ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย
3.
สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ควรเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยที่ค้างชำระเอาไว้คู่กันด้วย
4.
สำหรับสินเชื่อบุคคล (การปล่อยกู้ให้ผู้บริโภครายบุคคลในแบบไม่ทยอยจ่าย) ควรเปิดเผยช่วงของการชำระเงินคืนต่ำสุด/สูงสุด
5.
สินเชื่อบุคคลควรระบุจำนวนยอดรวมของสินเชื่อพร้อมกับค่าธรรมเนียมทั้งหมด เช่น อัตราร้อยละต่อปี (APR) ซึ่งโดยทั่วไปมีอัตราดอกเบี้ยรวมกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในหนึ่งปี
6.
ไม่ควรใช้คำว่า 'ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ' โดยไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด หากคุณอยู่ในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ หรือได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม และคุณต้องการจะเพิ่มข้อเท็จจริงนี้เข้าไปในโฆษณาของคุณ คุณจำเป็นต้องแสดงลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
7.
Landing Page ของคุณไม่ควรมีหน้าตาคล้ายกับเว็บไซต์ทางการของรัฐหรือธนาคาร เพราะสิ่งนี้อาจทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดได้
8.
ควรใส่คำจำกัดสิทธิความรับผิดชอบ เช่น 'ผลลัพธ์จริงของการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้’
9.
ไม่อนุญาตการโอ้อวดหรือกล่าวอ้างเกินจริงในโฆษณา เช่น รับประกันผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น!
10.
โฆษณาสำหรับสินเชื่อบุคคลซึ่งจำเป็นต้องชำระเงินคืนเต็มจำนวนใน 60 วันหรือน้อยกว่าเมื่อนับจากวันที่ปล่อยสินเชื่อ (หมายถึง สินเชื่อบุคคลแบบระยะสั้น) อาจไม่ได้รับอนุญาต ถึงแม้ว่าอนุญาตก็ตาม อัตราการมองเห็นโฆษณาอาจน้อยกว่าที่คาดไว้
[ตัวอย่าง]
[อาหารลดน้ำหนัก/ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ]
1.
ไม่อนุญาตการโอ้อวดหรือกล่าวอ้างเกินจริงในโฆษณา
รับประกันน้ำหนักลดภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์
เห็นผลโดยแทบไม่ต้องออกแรงอะไรเลย
รับประกันว่าเห็นผลภายในเวลาอันสั้น
2.
หากคุณรับประกันผลลัพธ์แบบเจาะจงไว้ คุณจำเป็นต้องเปิดเผยนโยบายการคืนเงินอย่างชัดเจน โดยคุณควรใส่คำจำกัดสิทธิความรับผิดชอบซึ่งระบุว่าผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน
3.
ไม่ควรใช้คำว่า 'รับประกัน' หรือ 'รับรอง' ในโฆษณา ยกเว้นมีข้อพิสูจน์แล้วอย่างเจาะจง ในกรณีที่คุณต้องการใช้คำเหล่านี้ในโฆษณา คุณจำเป็นต้องเตรียมลิงก์ที่เกี่ยวข้องซึ่งนำทางผู้ใช้งานไปยังเอกสารที่ใช้พิสูจน์
4.
ควรใส่คำจำกัดสิทธิความรับผิดชอบซึ่งระบุว่าผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน
[ตัวอย่าง]
เมื่อตรวจสอบเนื้อหาโฆษณา สื่อควรตรวจสอบเอฟเฟกต์ที่ใช้บน Landing Page ให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วย
Landing Page ที่มีเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้ส่วนใหญ่แล้วถูกตีกลับ ดังนั้น กรุณาใช้ความระมัดระวังเมื่อสร้าง Landing Page ของคุณ
1.
หน้าซึ่งมีป๊อปอัปที่ไม่ยอมปิด
2.
หน้าซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวใด ๆ
3.
หน้าซึ่งนำทางผู้ใช้งานไปดาวน์โหลดหรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์อื่น
เราหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์ในการโฆษณาที่ประสบความสำเร็จผ่านทาง Dable! เราจะมุ่งมั่นอยู่เสมอเพื่อมอบข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นในการช่วยคุณสร้างผลกำไร
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือมีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ ad-th@dable.io