Search
🇻🇳

Cài đặt Tập lệnh Chuyển đổi

Cài đặt Tập lệnh Chuyển đổi

Bạn có thể theo dõi các hành động mà người dùng thực hiện trên trang web của mình và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo bằng cách sử dụng tập lệnh chuyển đổi của Dable. Xem những loại hành động mà người dùng đang thực hiện trên trang web của bạn.

Xác minh Tập lệnh Chuyển đổi

Mỗi tài khoản quảng cáo có tập lệnh chuyển đổi riêng.
Để xem tập lệnh chuyển đổi cho tài khoản quảng cáo của bạn, hãy nhấp vào trình 'Tập lệnh chuyển đổi' ở phía bên trái của trang tổng quan.
Tập lệnh Pageview và Tập lệnh Event
Dable đề xuất ít nhất hai tập lệnh để cài đặt cho mục đích theo dõi
Tập lệnh Pageview (bắt buộc)
Tập lệnh Pageview là bắt buộc, nó nên được cài đặt để thu thập bản ghi từ trang web của bạn. Tập lệnh Pageview được cài đặt trên toàn bộ trang web hoặc trang đích để quảng cáo. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đặt tập lệnh này trong tiêu đề của trang web để tập lệnh có thể được sử dụng trong tất cả các trang.
<!-- Begin Dable Script --> <script> (function(d,a,b,l,e,_) { d[b]=d[b]||function(){(d[b].q=d[b].q||[]).push(arguments)};e=a.createElement(l); e.async=1;e.charset='utf-8';e.src='//static.dable.io/dist/dablena.min.js'; _=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_); })(window,document,'dablena','script'); dablena('init', '001-000-001'); dablena('track', 'PageView'); </script> <!-- End Dable Script -->
JavaScript
복사
* Những dòng lệnh này là ví dụ. Bạn có thể kiểm tra tập lệnh riêng của mình trong trang tổng quan.
Tập lệnh Event
Một sự kiện (event) đề cập tới một hành động được thực hiện bởi người dùng trong trang web của bạn. Bạn sẽ theo dõi sự kiện này. Sự kiện có thể là đăng kí, mua hàng, tìm kiếm một mặt hàng hoặc thêm một mặt hàng vào giỏ hàng. Chọn một loại chuyển đổi bạn muốn đo lường trong chiến dịch quảng cáo của bạn. Dable cung cấp một số theo dõi chuyển đổi tuỳ chỉnh để đáp ứng hầu hết các nhu cầu đo lường của bạn. Ví dụ, nếu chiến dịch quảng cáo của bạn tập trung vào việc thu thập dữ liệu khách hàng, bạn cần theo dõi hành động nhập và gửi thông tin cá nhân của người dùng trên trang đích. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng tập lệnh 'Trang Đăng kí hoặc Thành công nhập dữ liệu'. Nói chung bạn cài đặt tập lệnh này trong 'trang thành công nhập dữ lệu' nơi mà người dùng được dẫn đến sau khi nhập thông tin của họ, nhưng bạn cũng có thể theo dõi hành động này bằng cách theo dõi một lần nhấp vào nút trong trường hợp bạn không có URL đích.
<!-- Begin Dable Script --> <script> (function(d,a,b,l,e,_) { d[b]=d[b]||function(){(d[b].q=d[b].q||[]).push(arguments)};e=a.createElement(l); e.async=1;e.charset='utf-8';e.src='//static.dable.io/dist/dablena.min.js'; _=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_); })(window,document,'dablena','script'); dablena('init', '001-000-001'); dablena('track', 'CompleteRegistration'); </script> <!-- End Dable Script -->
JavaScript
복사
* Những dòng lệnh này là ví dụ. Bạn có thể kiểm tra tập lệnh riêng của mình trong trang tổng quan.

FAQ

Thời lượng chuyển đổi của Dable là bao lâu?
Dable có cung cấp dịch vụ cài đặt tập lệnh chuyển đổi không?