Search
🇻🇳

Cách tăng khả năng hiển thị của trang web (robots.txt file)

Bước 1. Mở Notepad

Mở một chương trình soạn thảo văn bản mặc định trong máy tính của bạn. Ví dụ: Notepad.
Sao chép và dán phần sau vào Notepad.
User-agent: AdsBot-Google-Mobile User-agent: AdsBot-Google User-agent: Googlebot Allow: /
JavaScript
복사
Điều này có nghĩa là bạn đang cho phép Googlebot (máy tính, thiết bị di động và Tìm kiếm) thu thập dữ liệu trang web của bạn.

Bước 2. Lưu tệp và tải lên

Sau khi tạo tệp robots.txt, vui lòng lưu tệp dưới tên ‘robots.txt’.
Tải tệp lên thư mục gốc (thư mục gốc) của trang web của bạn. Thư mục gốc giống như một ‘thư mục mẹ (gốc)’ trong cấu trúc thư mục. Câu hỏi: Trong thư mục gốc có tên ‘Dable,’ chúng ta có ba thư mục con - Công ty A, Công ty B và Công ty C. Trong trường hợp này, thư mục gốc của trang web này là gì? Đáp án: Câu trả lời là - ‘Dable’.
Thông thường, thư mục gốc có tên như là public_html, html, www, wwwroot và htdocs. Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ thư mục nào có những tên này, hãy tìm thư mục có tệp chỉ mục (index.php, index.html, default.html) trong đó. Sau đó tải lên tệp robots.txt trong thư mục đó (lưu ý rằng nó có thể là một thư mục html trong www). Bạn đã sẵn sàng!

Bước 3. Kiểm tra và xác nhận.

Ví dụ: nếu địa chỉ trang web của bạn là http://www.dable.io và bạn có thể thấy tất cả những thứ bạn đã nhập trong Notepad khi bạn nhập http://www.dable.io/robots.txt vào thanh địa chỉ, bạn có thể xác nhận tệp robots.txt của mình đã được tải lên thành công.
Ví dụ: nếu địa chỉ trang web của bạn là www.dable.io và bạn có thể thấy tất cả những thứ bạn đã nhập trong Notepad khi bạn nhập www.dable.io/robots.txt vào thanh địa chỉ, bạn có thể xác nhận tệp robots.txt của mình đã được tải lên thành công.
Chỉ nên có một tệp robots.txt cho mỗi trang web.
Chúng tôi hy vọng những mẹo này sẽ hữu ích trong việc tận hưởng trải nghiệm quảng cáo thành công thông qua Dable! Chúng tôi sẽ luôn cố gắng cung cấp những thông tin tốt hơn để giúp bạn gia tăng lợi nhuận.
Nếu bạn muốn biết thêm về các dịch vụ của chúng tôi hoặc có bất kỳ đề xuất nào, vui lòng liên hệ với ad@dable.io.
.