Search
🇻🇳

FAQ - Cách Ðể Cài Ðặt Và Chạy Một Chiến Dịch

FAQ

Tạo và quản lý nội dung

'Trang đích của bạn không thể được thu thập thông tin' có nghĩa là gì?
'Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng HTTPS để nâng cao hiệu suất và bảo mật trang web.' nghĩa là gì?
Tôi có thể sử dụng URL chuyển hướng không?
Tôi muốn tạo nội dung thu thập khách hàng tiềm năng.
Lý do nội dung bị từ chối
'Thư viện Hình ảnh' là gì?
Dable có Dịch vụ sáng tạo nội dung không?
Chúng tôi đưa ra Chỉ số phản hồi bằng cách nào?
Bạn có thể xem Chỉ số phản hồi khi nào?
Chỉ số phản hồi của tôi được hiển thị là (-).
Chỉ số phản hồi và CTR (tỷ lệ nhấp chuột) khác nhau như thế nào?
Nếu bạn thấy 'Nội dung này chứa các cụm từ nhạy cảm và có thể bị giới hạn để phân bổ trên một số phương tiện.' trên màn hình của bạn, thông điệp này có nghĩa là gì?
Có bắt buộc phải thay đổi nội dung nếu thông báo này hiển thị không?

Tạo và quản lý chiến dịch

Điều chỉnh CPC của bạn để tăng mức độ ưu tiên và khả năng được xem của quảng cáo.
Nếu có nhiều hơn một nội dung trong một chiến dịch thì chúng sẽ được ưu tiên phân bổ như thế nào?