Search
🇻🇳

Cách chạy một chiến dịch quảng cáo

1. Tạo tài khoản Dable Ad

Bạn cần có tài khoản quảng cáo Dable để chạy chiến dịch quảng cáo. Nếu đây là lần đầu tiên tạo tài khoản, bạn có thể đăng ký trên trang chủ của Dable.
Vui lòng nhập chính xác tất cả các thông tin vào trang đăng ký.
Yêu cầu tạo tài khoản mới được xét duyệt trong vòng 1 ngày làm việc (24 giờ).
Bạn sẽ nhận được một email sau khi yêu cầu được duyệt.

2. Quản lý ngân sách

Để xem giấy phép kinh doanh và thông tin ngân hàng của Dable, vui lòng chuyển đến trang Marketing dashboard và nhấp vào 'Lịch sử thanh toán' trong phần 'Thanh toán'. Các tùy chọn thanh toán khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản
Khi nạp tiền vào tài khoản, vui lòng tải lên giấy phép kinh doanh của bạn tại phần “Cài đặt” trong trang tổng quan.
Bạn có thể tạo nội dung trước khi trả tiền cho quảng cáo.

3. Tạo nội dung

Tải lên hình ảnh bạn sẽ sử dụng trong quảng cáo và nhập tiêu đề.
Để tạo nội dung, bạn phải có trang đích, tiêu đề quảng cáo và hình ảnh quảng cáo (hình ảnh thu nhỏ).
Hãy chắc chắn rằng hình ảnh quảng cáo của bạn nằm trong ngữ cảnh của trang mà quảng cáo đang hiển thị. Nhấp vào đây để xem Đánh giá nội dung của Dable.
Hình ảnh Quảng cáo (Hình ảnh thu nhỏ): 640*400px, Tệp phải có dung lượng 2MB trở xuống và ở định dạng .jpg, .jpeg hoặc .png.
Tiêu đề quảng cáo: Độ dài phải dưới 56 ký tự bao gồm cả khoảng trắng, không được phép dùng các cụm từ cường điệu, phóng đại.
Nội dung của bạn trước tiên phải được duyệt để được sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo.
Việc xem xét nội dung chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều các ngày trong tuần và bạn có thể kiểm tra kết quả trong vòng 4 giờ sau khi gửi yêu cầu (chỉ khi yêu cầu được thực hiện trong thời gian nội dung được xem xét).

4. Tạo chiến dịch mới

Trong trang Tạo chiến dịch, bạn có thể cài đặt tất cả các khía cạnh liên quan đến quản lý chiến dịch bao gồm mục tiêu chiến dịch, loại chiến dịch (đơn hoặc đa nội dung), ngân sách, tùy chọn hiển thị, tiếp thị lại, khu vực, v.v.

5. Kết quả và báo cáo

Trong trang Hiệu suất, bạn có thể xem dữ liệu chi tiết về hiệu suất của các quảng cáo đã thực hiện dựa trên thời gian, phương tiện, trang web, chiến dịch, thiết bị, nội dung, v.v. Bạn có thể tối ưu hóa nội dung và chiến dịch của mình và tăng hiệu quả quảng cáo bằng cách sử dụng các dữ liệu này.