Search
🇻🇳

Cách Dable đề xuất nội dung

Cách Dable đề xuất nội dung

1. Đề xuất nội dung được cá nhân hoá

Dable phân tích sở thích của khách truy cập dựa trên cơ sở thời gian thực. Sau khi tìm kiếm và đối sánh nội dung trong trang web tương ứng với sở thích của khách truy cập, Dable đề xuất nội dung phù hợp với sở thích của từng khách hàng truy cập. Ví dụ, nếu ai đó có niềm đam mê nấu ăn và gần đây bắt đầu quan tâm đến ô tô truy cập trang web, Dable sẽ đề xuất nội dung liên quan tới "nấu ăn" và "xe hơi".

2. Đề xuất bài viết có liên quan

Nội dung tương tự với nội dung mà khách truy cập hiện đang đọc được đề xuất. Bằng cách đề xuất những có độ tương đồng cao nhất với với nội dung mà khách truy cập đang đọc dựa trên phần nội dung, điều này sẽ thu hút khách truy cập có mối quan tâm cụ thể tới một vấn đề để ở lại trang web.

3. Đề xuất các bài viết nóng hổi (bài viết hot)

Nội dung phổ biến nhất trong số các nội dung của trang web dựa trên cở sở thời gian thực được đề xuất. Bằng cách đề xuất các nội dung phổ biến hàng giờ hoặc hàng ngày cho khách truy cập mà không có sở thích cụ thể, thời gian truy cập trên trang web có thể được tăng lên.

4. Đề xuất các bài viết hay nhất theo hạng mục

Các bài viết phổ biến nhất trong hạng mục đang được đọc bởi khách truy cập được đề xuất. Ví dụ, một khách truy cập đọc nội dung trong hạng mục chính trị được đề xuất những bài viết phổ biến nhất trong hạng mục chính trị, trong khi một khách truy cập đọc nội dung trong hạng mục kinh tế được đề xuất những bài viết phổ biến nhất trong hạng mục kinh tế.

5. Đề xuất phổ biến theo giới tính

Những nội dung phổ biến nhất theo giới tính được đề xuất. Ví dụ nếu khách truy cập được cho là nữ đọc một nội dung nhất định, những nội dung được đọc nhiều bởi nữ giới sẽ được đề xuất và ngược lại đối với nam giới. Sử dụng các tiện ích dựa trên tab, các tab bài viết phổ biến với nữ giới được cung cấp đầu tiên cho đối tượng được giả định là nữ giới trong khi các tab bổ sung cung cấp nội dung phổ biến với nam giới.

6. Đề xuất phổ biến theo tuổi

Những nội dung phổ biến nhất theo nhóm tuổi được đề xuất. Các tab được phân loại thành trẻ hơn 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi và trên 50 tuổi với "Phổ biến theo độ tuổi" để cho phép duyệt các nội dung đa dạng cũng như cung cấp "Phổ biến theo độ tuổi mục tiêu" để hiển thị những nội dung phổ biến phù hợp nhất theo nhóm tuổi.

7. Đề xuất các bài viết được xem xét kỹ

Một thuật toán đề xuất nội dung có tỷ lệ xem xét kỹ cao nhất bởi một khách truy cập trong một trang web. Thuật toán này đề xuất những nội dung có đóng góp lớn nhất cho thời gian lưu lại của khách truy cập trên trang web. Mục đề xuất được lựa chọn bằng cách xem xét toàn diện số lượng khách truy cập, độ dài của bài viết và thời gian truy cập.