Search
🇻🇳

Khám phá trang Marketing Dashboard

Khám phá trang tổng quan (Marketing Dashboard)

Trang tổng quan (Marketing Dashboard) của Dable là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể tạo và chạy chiến dịch quảng cáo. Trên trang tổng quan này, bạn có thể khám phá nhiều dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như báo cáo hiệu suất chiến dịch và thông tin chi tiết về phương tiện truyền thông để giúp tối ưu hóa chiến dịch của bạn.
Để truy cập trang marketing dashboard, trước tiên bạn phải tạo một tài khoản. Có hai loại tài khoản - "tài khoản nhà quảng cáo" dành cho các nhà quảng cáo tự chạy chiến dịch của mình và "tài khoản agency" cho các agency chạy chiến dịch thay cho các nhà quảng cáo.
Khi tài khoản của bạn được chấp thuận, bạn có thể đăng nhập vào Marketing Dashboard. Trang đầu tiên bạn sẽ thấy là "Trang chủ". Bạn có thể kiểm tra các dữ liệu quan trọng như tổng ngân sách và hiệu suất chỉ trong trong nháy mắt. Sau đây là tổng quan về "Trang chủ".
Một số tính năng hoặc bảng chọn trong trang tổng quan có thể không xuất hiện với một số người dùng tùy thuộc vào loại tài khoản và cấp độ phân quyền. Vì vậy, bạn có thể không tìm thấy một số tính năng được giải thích bên dưới. "
Tài khoản nhà quảng cáo
Tài khoản agency