Search
🇻🇳

Làm thế nào để chạy chiến dịch của bạn một cách hiệu quả ②

Làm thế nào để chạy chiến dịch của bạn một cách hiệu quả ②

Hãy luôn cập nhật các chiến dịch của bạn. Bạn nên thường xuyên kiểm tra và quản lý các chiến dịch của mình để đạt hiệu quả.
Nếu chiến dịch của bạn đã chạy một thời gian, hãy thử tối ưu hóa nó dựa trên hiệu suất. Việc tối ưu hóa được thực hiện theo thứ tự sau: [Đặt giả thuyết] - [Thực hiện] - [Xác minh] - [Cải thiện]. Quá trình tối ưu hóa này phải được thực hiện liên tục để đạt được các mục tiêu của chiến dịch.
Vui lòng đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về các bài kiểm tra A/B.
Dưới đây là hướng dẫn để tối ưu hóa hiệu suất. Vui lòng đọc qua danh sách kiểm tra được cung cấp cho từng câu hỏi thường gặp.

Tôi muốn có nhiều lưu lượng truy cập hơn.

Để tăng lưu lượng truy cập, nội dung của bạn nên có nhiều cơ hội được hiển thị trên các mạng khác nhau. Hệ thống quảng cáo của Dable xem xét nhiều yếu tố bao gồm sự quan tâm của khán giả, giá đặt giá thầu của chiến dịch và chất lượng nội dung để quyết định loại quảng cáo nào sẽ hiển thị. Kiểm tra cài đặt của bạn về nội dung, giá đặt giá thầu và chiến dịch để xem liệu nó có phù hợp để đạt đủ số lần hiển thị hay không.
Những điều cần kiểm tra về nội dung của bạn
Việc nhắm mục tiêu của bạn không quá hạn hẹp chứ? Sự lựa chọn các phương tiện truyền thông không quá hạn chế chứ?
Điều chỉnh CPC của bạn để tăng mức độ ưu tiên và khả năng được xem của quảng cáo

Tỷ lệ chuyển đổi thấp

Nếu bạn không hài lòng với hiệu suất chuyển đổi, hãy kiểm tra những điều sau:
Tập lệnh chuyển đổi của bạn đã được cài đặt chính xác?
Trang đích của bạn có liên quan đến nội dung quảng cáo của bạn không?
Tối ưu hóa lựa chọn phương tiện truyền thông của bạn dựa trên hiệu suất
Kiểm tra thời gian ngân sách của bạn bị cạn kiệt mỗi ngày
Kiểm tra xem có bất kì trở ngại nào đối với hành động của người dùng không

Sử dụng đầy đủ các chỉ số và tính năng khác nhau được cung cấp trong Trang tổng quan tiếp thị.

Tỷ lệ hiển thị đầu tiên và Tần suất
Kiểm tra Nội dung Phổ biến trên tab Trang chủ
Bạn gặp sự cố với việc tạo hình ảnh? Thư viện hình ảnh ở đây để trợ giúp bạn.
Tạo trang đích dễ dàng với các tính năng của Dable’s Editor.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quản lý và hiệu suất quảng cáo, vui lòng liên hệ với Dable bất kỳ lúc nào. Để được hỗ trợ nhanh hơn, vui lòng nhấp vào liên kết 'Liên hệ' trong Trung tâm trợ giúp để gửi thông tin tài khoản của bạn cho chúng tôi.