Search
🇻🇳

Làm thế nào để chạy chiến dịch của bạn một cách hiệu quả ①

Làm thế nào để chạy chiến dịch của bạn một cách hiệu quả ①

Để giúp những người đang có kế hoạch tạo chiến dịch lần đầu tiên, chúng tôi đã đưa ra danh sách kiểm tra sau. Trước khi bạn thực sự tạo một chiến dịch, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại danh sách kiểm tra này trước để có thể tạo ra một chiến dịch thành công và hiệu quả.

Danh sách kiểm tra chung

Trước khi bắt đầu một chiến dịch, vui lòng đọc kỹ danh sách sau vì danh sách kiểm tra này áp dụng cho tất cả các chiến dịch.
Tạo ít nhất 3 nội dung cho mỗi chiến dịch
Tham khảo các ví dụ về nội dung hiệu quả do Dable đề xuất
Đảm bảo chiến dịch của bạn có mục tiêu và ý tưởng chủ đạo rõ ràng

Danh sách kiểm tra cho mỗi Mục tiêu Chiến dịch

Mỗi chiến dịch phải có một "mục tiêu", đó là điều bạn muốn đạt được từ chiến dịch của mình thông qua Mạng lưới Truyền thông Dable. Chiến lược của chiến dịch sẽ khác nhau tùy thuộc vào các mục tiêu của bạn.
Nâng cao nhận thức về thương hiệu
Tăng số lượt truy cập trang đích
Chuyển đổi
Để biết chi tiết về cách tối ưu hóa chiến dịch đang hoạt động của bạn, vui lòng nhấp vào đây.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quản lý và hiệu suất quảng cáo, vui lòng liên hệ với Dable bất kỳ lúc nào. Để được hỗ trợ nhanh hơn, vui lòng nhấp vào liên kết 'Liên hệ với chúng tôi' trong Trung tâm trợ giúp để gửi thông tin tài khoản của bạn cho chúng tôi.