Search
🇻🇳

Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Thông tin trong hướng dẫn này có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia được liệt kê trong địa chỉ thanh toán của bạn. Bài viết này áp dụng cho Hàn Quốc. Đối với các quốc gia khác, vui lòng liên hệ tại đây để được hỗ trợ.

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Tài khoản nhà quảng cáo theo hợp đồng trực tiếp với Dable
Tài khoản agency (đại lý) không nhận hoa hồng

Thẻ tín dụng được chấp nhận

Thẻ tín dụng được phát hành ở Hàn Quốc. Không chấp nhận thẻ ghi nợ, thẻ séc và thẻ tín dụng phát hành bên ngoài Hàn Quốc.

Phương thức thanh toán

Thanh toán tự động
Bạn sẽ tự động bị tính phí nếu: số tiền đã chi tiêu đạt đến một ngưỡng nhất định. Bạn có thể tìm thấy trạng thái ngưỡng thanh toán của mình trên trang Cài đặt Thẻ tín dụng; Bạn bị tính phí nếu bạn đã chi tiêu hơn 100 won (KRW) vào cuối mỗi tháng; hoặc nếu bạn đã chi tiêu 0 won (KRW) vào tuần trước, số tiền bị tính phí đến Thứ Hai sẽ tự động được tính phí vào 12 giờ sáng Thứ Hai. Nếu chiến dịch đang hoạt động và được nhấp vào Thứ Hai, số tiền sẽ được tính phí vào cùng ngày.
Trả tiền ngay
Nhấp vào Thanh toán ngay để thanh toán tổng số tiền tính đến ngày hôm nay.

Cách thêm thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán

Trang tổng quan tiếp thị (Marketing dashboard) - Thanh toán - Cài đặt Thẻ tín dụng - Thêm chi tiết thẻ tín dụng của bạn.

Kiểm tra thanh toán thẻ tín dụng của bạn

Bạn có thể tìm thấy số tiền bạn đã thanh toán vào một tháng nhất định trên 'Thanh toán' - 'Lịch sử thanh toán'. Xin lưu ý rằng đây là số tiền ròng. Tổng giá bao gồm VAT có thể được tìm thấy trong biên lai thanh toán của bạn.

Ghi chú

Bạn sẽ không nhận được bất kỳ hóa đơn thuế nào cho số tiền bạn đã thanh toán bằng thẻ tín dụng.