Search
🇻🇳

Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Dable có 2 hệ thống cổng thanh toán cho việc thực hiện thanh toán bằng thẻ:
Stripe (dành cho các công ty quảng cáo ngoài Hàn Quốc)
Daoupay (chỉ dành cho các công ty quảng cáo tại Hàn Quốc)
Quý khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng nếu đáp ứng các điều kiện sau:
Tài khoản quảng cáo có liên hệ trực tiếp với Dable;
Tài khoản đại lý/agency không nhận hoa hồng.
Ngoài ra, tuỳ từng thị trường, có thể sẽ có các tiêu chí khác quý khách hàng được yêu cầu phải đáp ứng - Vui lòng liên hệ tại đây hoặc văn phòng Dable ở nước sở tại để được hỗ trợ thêm.
Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng quý khách hàng sẽ không nhận được bất kỳ hóa đơn thuế nào cho số tiền đã thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Hướng dẫn sử dụng Stripe (dành cho thị trường ngoài Hàn Quốc)

Những thẻ tín dụng được chấp nhận

Các loại thẻ: VISA, MasterCard, American Express, JCB UnionPay
Các phương thức khác: Alipay và WeChat Pay (chỉ áp dụng ở thị trường Trung)

Phương thức thanh toán

Quý khách có thể thực hiện thanh toán bằng cách nhấp vào tùy chọn 'Thẻ tín dụng':
1.
Trang chủ Marketing Dashboard
2.
Hoá đơn > Lịch sử thanh toán
3.
Lựa chọn số tiền quý khách muốn nạp thêm
4.
Sau đó, quý khách sẽ được dẫn đến một trang pop-up nơi quý khách có thể nhập chi tiết thẻ của mình (số thẻ, CVC, ngày hết hạn).
a.
Khách hàng sử dụng WeChat Pay và Alipay làm phương thức thanh toán sẽ được cung cấp mã QR có thể quét được bằng ứng dụng thanh toán. Quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận tổng số tiền thanh toán của mình (đã bao gồm thuế).

Kiểm tra thanh toán thẻ tín dụng

Quý khách có thể tra số tiền đã thanh toán vào một tháng nhất định ở mục "Hoá đơn" - "Lịch sử thanh toán". Xin lưu ý rằng đây là số tiền ròng. Giá tổng đã bao gồm VAT có thể được tìm thấy trong biên lai thanh toán của quý khách.
Quý khách sẽ không nhận được bất kỳ hoá đơn thuế nào cho số tiền đã thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Hướng dẫn dùng Daoupay (Chỉ tại Hàn Quốc)

Những thẻ tín dụng được chấp nhận

Thẻ tín dụng được phát hành tại Hàn Quốc.
Không chấp nhận thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán và thẻ tín dụng phát hành bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Phương thức thanh toán

Thanh toán tự động
Quý khách sẽ tự động bị tính phí nếu: số tiền đã chi tiêu đạt đến một ngưỡng nhất định. Quý khách có thể tra tình trạng ngưỡng thanh toán của mình trên trang Cài đặt Thẻ tín dụng ; Quý khách sẽ bị tính phí nếu đã chi tiêu hơn 100 KRW vào cuối mỗi tháng; hoặc nếu bạn đã chi tiêu 0 KRW vào tuần trước đó, số tiền tính từ Thứ Hai kế tiếp sẽ tự động được tính vào 12 giờ sáng Thứ Hai. Nếu chiến dịch quảng cáo đang chạy và được nhấp vào Thứ Hai, số tiền sẽ được tính vào cùng ngày.
Thanh Toán Ngay
Nhấp vào Thanh Toán Ngay để thanh toán tổng số tiền tính đến ngày hôm nay

Cách thêm thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán

Marketing dashboard - Hoá đơn - Cài đặt Thẻ tín dụng - Thêm chi tiết thẻ tín dụng.

Kiểm tra thanh toán thẻ tín dụng

Quý khách có thể tra số tiền đã thanh toán vào một tháng nhất định ở mục "Hoá đơn" - "Lịch sử thanh toán". Xin lưu ý rằng đây là số tiền ròng. Giá tổng đã bao gồm VAT có thể được tìm thấy trong biên lai thanh toán của quý khách.