Search
🇻🇳

Cách tạo biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng hiệu quả

Cách tạo biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng hiệu quả

Đặt câu hỏi tùy chỉnh với Mẫu biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

Khi sử dụng quảng cáo loại ‘Nội dung Dable’ (Bài viết/ Nội dung nhỏ), bạn có thể tạo cửa sổ thu thập khách hàng tiềm năng bằng cách cấu hình một mẫu đơn giản.
Tạo nội dung để thu thập khách hàng tiềm năng trong Dạng bài viết
Tạo nội dung để thu thập khách hàng tiềm năng trong Dạng nội dung nhỏ

Cách tạo biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng hiệu quả.

1.
Tóm tắt giá trị của nội dung quảng cáo của bạn.
2.
Đặt câu hỏi tùy chỉnh
3.
Không tạo áp lực cho người sử dụng.
4.
Làm cho người dùng mong đợi cho cuộc gọi của bạn.
5. Đặt mình vào vị trí của người dùng.
Nếu bạn thu thập khách hàng tiềm năng trong chiến dịch của mình khi nhắm mục tiêu đến Hàn Quốc, bạn phải cung cấp URL liên kết đến Chính sách quyền riêng tư của mình.