Search
🇹🇭

FAQ - การสร้างบัญชีโฆษณา

ฉันลืมรหัสผ่าน
ชื่อผู้เข้าใช้งานและรหัสผ่านของฉันถูกต้อง แต่ฉันไม่สามารถเข้าใช้งานได้
ฉันจำเป็นต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลงโฆษณาบนเครือข่าย Dable หรือไม่?
พาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการคืออะไร?
มีเพียงแค่พาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้มอบบริการแก่ผู้โฆษณาได้ใช่ไหม?
เอเจนซีจำเป็นต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับ Dable เพื่อมอบบริการหรือไม่?
ฉันต้องการได้รับบัญชีผู้โฆษณาที่เคยลงโฆษณาบน Dable ผ่านทางเอเจนซีอีกแห่งหนึ่ง ฉันควรทำอย่างไร?
ฉันเคยใช้งานบัญชีผู้โฆษณาด้วยตัวเอง แต่ตอนนี้ฉันต้องการขอให้เอเจนซีช่วยจัดการให้ฉัน ฉันควรทำอย่างไร?