Search
🇹🇭

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคอนเทนต์โฆษณา

สร้างคอนเทนต์โฆษณา

1. ตรวจสอบบัญชีของคุณ

คุณสามารถสร้างได้เฉพาะคอนเทนต์โฆษณาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของบัญชีโฆษณาเท่านั้น
ถ้าหากบัญชีโฆษณาของท่านสร้างไว้เพื่อโฆษณาอาหารลดน้ำหนัก แต่ลงคอนเทนต์โฆษณายาลดการหลุดร่วงของเส้นผม กรณีนี้ คอนเทนต์โฆษณาจะไม่ได้รับการอนุมัติ
บัญชีโฆษณาสำหรับบริการด้านการศึกษา หากลงครีเอทีฟโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการเงินใน จะไม่ผ่านการอนุมัติ

2. กรอกชื่อแบรนด์

คุณควรใส่ชื่อแบรนด์จริงในช่องของชื่อแบรนด์โฆษณา
หน้า Landing Page ควรแสดงชื่อแบรนด์สินค้านั้น ๆ
ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บในช่องของชื่อแบรนด์

3. กรอกลิ้งค์ URL

หน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณา (Landing Page) ต้องทำงานได้ตามปกติ
หน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหายุยงปลุกปั่นหรือเป็นประเด็นอ่อนไหว
Landing Page ต้องไม่มีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับโฆษณาสินค้า-บริการของคุณ
ไม่อนุญาตหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาของเครื่องสำอางแต่กลับแสดงข้อมูลหุ้น
หน้าประเภทบทความซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาควรแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาเช่นกัน
รายละเอียดของ 'นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล' จะต้องได้รับการยืนยันในหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาเมื่อคุณเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งาน (สำหรับเกาหลีใต้และเวียดนามเท่านั้น)
ไม่อนุญาตให้ใช้ redirect URL
URL ของ Landing Page ที่เชื่อมต่อกับโฆษณาแตกต่างจาก URL ที่ได้ลงทะเบียนไว้
ใช้ URL ย่อ
ปุ่มกดย้อนกลับต้องสามารถใช้งานได้ปกติเมื่อกดย้อนกลับ
ไม่อนุญาต Landing Page ที่มีส่วนประกอบใด ๆ ที่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดว่าหน้านั้นเป็นบทความข่าวของจริง
ไม่อนุญาต Landing Page ที่ดูคล้ายคลึงกับหน้าบริการ หรือสื่ออื่น
ไม่อนุญาตให้เชื่อต่อ Landing Page โดยใช้ ActiveX หรือโปรแกรมอื่น ๆ
หน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาต้องไม่มีหน้า pop-up หรือ pop-under ขึ้นมารบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน (เช่น สินเชื่อ ประกันภัย ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ สกุลเงินดิจิทัล และอื่นๆ) หน้า Landing Page ควรเปิดเผยข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ
ไม่สามารถใช้หน้า Facebook เป็นหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาได้ เบราว์เซอร์บางอันและเวอร์ชันเก่า ๆ อาจไม่สามารถโหลดหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาได้อย่างถูกต้อง หากคุณใช้หน้า Facebook เป็นหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณา
ในกรณีที่เนื้อหาของ Landing Page มีการเปลี่ยนแปลง กรุณายื่นคำร้องสำหรับการตรวจสอบซ้ำด้วย
ภายหลังการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้ตรวจสอบ หากคอนเทนต์ของหน้า Landing Page ถูกเปลี่ยนแปลงโดยพลการ รวมถึงฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติ บัญชีดังกล่าวอาจถูกระงับการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Dable ไม่ขอรับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้

รายละเอียดคอนเทนต์โฆษณา

1. กรอกชื่อโฆษณา (Ad Title)

ความยาวชื่อโฆษณา (Ad Title) ไม่ควรเกิน 28 ตัวอักษร ความยาวที่แนะนำคือ 20 ตัวอักษรโดยรวมเว้นวรรคแล้ว พื้นที่แสดงโฆษณาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละสื่อ ข้อความอาจถูกตัดให้สั้นโดยขึ้นอยู่กับความยาวของข้อความ
(ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน : 28 ตัวอักษร / ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม : 56 ตัวอักษร)
ในกรณีที่คุณต้องการแบ่งหมวดหมู่คอนเทนต์โฆษณาสำหรับแต่ละแคมเปญ กรุณาใช้ช่อง 'ชื่อโฆษณา (สำหรับใช้งานภายใน)’
ควรตรวจสอบคอนเทนต์ของข้อความโฆษณาที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ในหน้า Landing Page
ไม่อนุญาตข้อความที่เป็นการโอ้อวดหรือกล่าวอ้างเกินจริง
ไม่อนุญาตคอนเทนต์โฆษณาที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
ไม่อนุญาตคำโฆษณาที่มีเนื้อหายุยงปลุกปั่นหรือเป็นประเด็นอ่อนไหว
ชื่อโฆษณา (Ad Title) ควรต่างจากชื่อแบรนด์ผู้โฆษณา
ข้อความโฆษณาควรจบครบถ้วนได้ใจความอยู่ในประโยคหรือวลี
ไม่อนุญาตข้อความที่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
ไม่อนุญาตวลีซึ่งกระตุ้นจินตนาการและความหมายทางเพศ
ไม่อนุญาตให้ใช้คำย่อ
ไม่อนุญาตให้มีวงเล็บและวงเล็บเหลี่ยมในชื่อโฆษณา เนื่องจากโฆษณาอาจถูกเข้าใจผิดเป็นบทความข่าวได้
เช่น) [โดยเฉพาะ] [พิเศษ] [เป็นที่นิยม]
ไม่อนุญาตข้อความที่บอกให้ผู้ใช้งานมาคลิกโฆษณาอย่างโจ่งแจ้ง
ตัวอย่าง) คลิกตอนนี้เลย!
ไม่อนุญาตให้ใช้อักขระพิเศษ
ตัวอย่าง) ☆ และอื่น ๆ

2. กรอกคำบรรยายโฆษณา (Ad Description) (ไม่บังคับ)

คำบรรยายโฆษณาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
ความยาวไม่ควรเกิน 70 ตัวอักษร (ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน : 70 ตัวอักษร / ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย : 140 ตัวอักษร)
ใช้แนวทางปฏิบัติเดียวกับชื่อโฆษณา

3. รูปภาพโฆษณา (รูปภาพตัวอย่าง)

Dable จัดเตรียมพื้นที่โฆษณาขนาดอัตราส่วน 16:10 (ค่าเริ่มต้น) 1:1 และ 2:1 เพื่อช่วยให้คุณสามารถแสดงโฆษณาได้มากยิ่งขึ้นบนสื่อต่าง ๆ และเว็บไซต์พาร์ทเนอร์
ในขั้นตอนแรกของการลงทะเบียนรูปภาพ เรามีเตรียมฟังก์ชันตัดรูปภาพให้เป็นอัตราส่วน 3 แบบข้างต้น ท่านสามารถลงภาพได้สะดวกและง่ายขึ้น

3-1. ข้อกำหนดของรูปภาพ

รูปภาพที่สามารถอัปโหลดได้
ความกว้าง: ต่ำสุด 600 พิกเซล - สูงสุด 2500 พิกเซล
ความสูง: ต่ำสุด 400 พิกเซล - สูงสุด 2500 พิกเซล
ขนาดและ format ของไฟล์: ไฟล์ jpg, jpeg, png ที่มีขนาดไม่เกิน 2MB
อัตราส่วนที่แนะนำคือ 4:3 (ขนาดที่แนะนำ: 1600 * 1200 พิกเซล)
กรุณาลงทะเบียนรูปภาพในขนาดที่แนะนำเพื่อให้โฆษณาได้แสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบนเครือข่ายสื่อของ Dable
รูปภาพอาจแสดงผลไม่ถูกต้องหรือขาดแหว่งได้เมื่อตัดรูปภาพอัตราส่วน 4:3 ไปเป็นอัตราส่วน 3 แบบ
กรุณาคำนึงถึงโซนปลอดภัยในขณะสร้างรูปภาพเพื่อให้ข้อความหรือวัตถุหลักไม่ถูกตัดออก

3-2. ในกรณีที่ลงรูปภาพของแต่ละขนาดแยกกัน นี่คือขนาดต่ำสุดที่แนะนำตามแต่ละอัตราส่วน

Show All
Search
Minimum Size
Recommended Size
1:1 Ratio
400*400px
Open
1200*1200px
2:1 Ratio
600*300px
Open
1200*600px

3-3. แนวทางปฏิบัติด้านข้อความ

ขนาดของข้อความต้องสูงอย่างน้อย 15% ของความสูงแนวตั้งของรูปภาพตัวอย่าง
ตัวอย่าง) สำหรับรูปภาพตัวอย่างขนาด 1600 * 1200 พิกเซล ขนาดข้อความต้องสูงอย่างน้อย 180 พิกเซล (15% ของ 1200 พิกเซล) เพื่อให้ผ่านการอนุมัติ
กรุณาตรวจสอบความสูงแนวตั้งของรูปภาพตัวอย่างที่คุณต้องการจะใช้สำหรับการโฆษณาและปรับขนาดของข้อความให้เหมาะสม

3-4. รายละเอียดทั่วไป

ไม่อนุญาตรูปภาพที่มีเพียงแค่ข้อความเท่านั้น (ไม่มีพื้นหลัง)
สัดส่วนของข้อความในรูปภาพตัวอย่างควรมีไม่เกิน 50%
ไม่อนุญาตรูปภาพซึ่งมีข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ไม่อนุญาตข้อความที่ดูเหมือนเป็นซับไตเติลภายในรูปภาพตัวอย่าง เนื่องจากผู้ใช้งานอาจเข้าใจผิดว่าเป็นบทความข่าวได้
ไม่อนุญาตรูปภาพที่มีกรอบหรือช่องว่าง
ไม่อนุญาตรูปภาพที่ดูไม่ออก หรือดูออกได้ยากว่าเป็นภาพอะไร
รูปภาพคอลลาจ ซึ่งทำขึ้นโดยรวมรูปภาพหลายรูปให้เป็นรูปภาพเดียว รูปภาพเรขาคณิตซึ่งระบุแยกแยะได้ยาก
ไม่อนุญาตรูปภาพคุณภาพต่ำที่มีความละเอียดต่ำ
ไม่อนุญาตรูปภาพโมเสกหรือภาพเบลอ
ไม่อนุญาตรูปภาพเคลื่อนไหว (gif แบบเคลื่อนไหว)
ไม่อนุญาตรูปภาพซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของโฆษณา
ไม่อนุญาตรูปภาพซึ่งเลียนแบบหน้าเว็บหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
บริการบุคคลที่สาม รวมไปถึง Instagram, Facebook และอื่น ๆ
ไม่อนุญาตรูปภาพซึ่งมีข้อความหรือปุ่มที่บอกเพียงแค่ให้ผู้ใช้งานคลิกโฆษณา
ไม่อนุญาตรูปภาพตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพนัน
เช่น การพนัน คาสิโน การแข่งม้า/แข่งจักรยาน/แข่งเรือ ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน และอื่น ๆ
ไม่อนุญาตให้ใช้รูปภาพของคนดัง นักการเมือง และบุคคลสาธารณะเพื่อใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์/บริการโดยไม่ได้เปิดเผยสัญญาพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ เนื่องจากถือเป็นการรันตีหรือรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ กรุณาแนบสัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อขออนุมัติการใช้ภาพในลักษณะดังกล่าว
หน่วยงานที่จัดเตรียมคอนเทนต์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนเทนต์เป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Dable Native Ad และนโยบายคอนเทนต์เพิ่มเติม นอกจากนี้ หน่วยงานที่จัดเตรียมคอนเทนต์จะต้องรับผิดชอบต่อคอนเทนต์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นในกรณีที่ Dable รับผิดชอบภายใต้กฎหมาย
แสดงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมากเกินไป หรืออย่างไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่น่ามอง
ไม่อนุญาตรูปภาพซึ่งเน้นบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ควรมีส่วนของร่างกายตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปที่สามารถมองเห็นได้
โฆษณาที่โจ่งแจ้งในเรื่องเพศ
โฆษณาที่แสดงความรุนแรง ความเกลียดชัง ความสะเทือนใจ และความหยาบคาย
โฆษณาหลอกลวง

3-5. ลงทะเบียนรูปภาพโฆษณา (รูปภาพตัวอย่าง)

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกรูปภาพ
ขนาดที่แนะนำคือ 1600 * 1200 พิกเซล (4:3) คุณยังสามารถอัปโหลดรูปภาพในแต่ละอัตราส่วนโดยใช้การอัปโหลดแบบเดี่ยวได้ด้วย
หากรูปภาพที่คุณอัปโหลดไม่ใช่ขนาดที่แนะนำ รูปภาพนั้นอาจแสดงผลไม่ถูกต้องหรือขาดแหว่งได้
ไม่แนะนำให้ใช้รูปภาพที่มีข้อความ เนื่องจากข้อความอาจถูกตัดออกในบางสื่อ
ขั้นตอนที่ 2 : แก้ไขรูปภาพ
ตรวจสอบว่ารูปภาพของคุณแสดงผลในแต่ละอัตราส่วนเป็นอย่างไรบ้าง และปรับจุดเด่นของรูปภาพตัวอย่างตามต้องการ
คุณสามารถตรวจดูได้ว่ารูปภาพของคุณจะแสดงผลตามจริงบนโฆษณาเป็นอย่างไรบ้างโดยดูที่หน้าต่าง 'ภาพตัวอย่าง' ทางด้านขวา
วัตถุซึ่งอยู่ภายนอกกล่องสีเหลือง (โซนปลอดภัย) ในหน้าต่างภาพตัวอย่างอาจถูกตัดออกบนหน้าจอ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณวางข้อความ โลโก้ และวัตถุหลักไว้ภายในโซนปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น
[หมายเหตุ: คู่มือใช้งานโซนปลอดภัย]
ในกรณีที่ข้อความหรือวัตถุหลักในรูปภาพของคุณถูกตัดออกหลังจากการปรับอัตราส่วน คุณอาจอัปโหลดรูปภาพแบบเดี่ยวซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเผื่อโซนปลอดภัยไว้
อย่างไรก็ตาม รูปที่อัพโหลดแยกสำหรับแต่ละขนาดอัตราส่วน จะต้องเป็นรูปที่เหมือนกันเท่านั้น หากภาพของแต่ละขนาดมีลักษณะหรือโทนสีต่างกันออกไป อาจไม่ผ่านการอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 3 : เลือกการเปิดใช้งานภาพแต่ละขนาด
คุณสามารถเลือกการเปิดแสดงภาพแต่ละขนาดอัตราส่วนได้ - 16:10, 1:1, 2:1
เราขอแนะนำให้เปิดใช้งานในทุกขนาดอัตราส่วน เนื่องจากการเปิดแสดงโฆษณาอาจลดลง หากคุณปิดใช้งานอัตราส่วนบางอัน
อัตราส่วน 16:10 คือการตั้งค่าเริ่มต้นและไม่สามารถปิดได้
ในกรณีที่คุณได้เลือกรูปภาพตัวอย่างในไลบรารีรูปภาพแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้งานคุณลักษณะเพื่อแก้ไขได้ เนื่องจากรูปภาพจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
รูปภาพของคุณอาจไม่ผ่านการอนุมัติ หากรูปภาพดังกล่าวไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านเนื้อหาของ Dable (เช่น มีเผยให้เห็นหรือเน้นบริเวณบางส่วนของร่างกายจนมากเกินไป)
ขั้นตอนที่ 4 : ยื่นขอตรวจสอบคอนเทนต์โฆษณา
เมื่อส่งรายละเอียดทั้งหมดไปแล้ว ทีมงานจะตรวจสอบคอนเทนต์โฆษณา

4. คู่มือนโยบายคอนเทนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการจำเฉพาะ

4-1 สินค้าและบริการทางการเงิน

Categories
รวมถึงการลงทุนส่วนบุคคล (สกุลเงินเสมือน, ที่ปรึกษาการลงทุน (ไม่ผ่านการรับรอง), การจัดการการลงทุน, ฯลฯ )
หนี้ส่วนบุคคล (P2P, สินเชื่อ, ข้อมูลเครดิต, ฯลฯ )
ต้องห้าม
1.
ไม่อนุญาตให้ใช้ถ้อยคำและสำนวนที่เกินจริง
2.
ไม่อนุญาตให้พูดเกินจริงเกี่ยวกับ "รายได้"
Examples
3.
ไม่อนุญาตให้ใช้ถ้อยคำการันตีจำนวนเงินที่สามารถได้รับตอนแทน
Examples
4.
ใช้วลีเช่น "หุ้นนี้จะเพิ่มขึ้น", "หุ้นนี้กำลังจะทะยานสูง" โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แน่นอนของหุ้น
Examples
ได้รับการอนุมัติโดยมีข้อจำกัด
เนื้อหาอาจถูกจำกัดให้บริการบนสื่อบางประเภทขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของสื่อและอาจส่งผลให้มีการเผยแพร่โฆษณาน้อยลงหากมีการแสดงออกที่ละเอียดอ่อนและ/หรือคีย์เวิร์ดดังต่อไปนี้
1.
ใช้คีย์เวิร์ด เช่น "พยากรณ์" "ทำนาย" "ถูกต้อง" "แม่นยำ” และคำอื่น ๆ ที่มีความหมายเหมือน
→ อาจทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดว่าการใช้บริการทางการเงินนี้จะรับประกัน 100% ว่าพวกเขาจะได้รับผลกำไรและสร้างรายได้
2.
ไม่เปิดเผยข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ/ ใบอนุญาตที่ด้านล่างของหน้า Landing Page
→ ไม่สามารถพิสูจน์ความชอบธรรมของธุรกิจที่เสนอผลิตภัณฑ์/บริการได้

ในกรณีที่โฆษณาของคุณมีแนวโน้มว่าจะไม่เหมาะสมในการแสดงบนพื้นที่บทความแนะนำหรืออาจก่อให้เกิดความลำบากใจต่อผู้ใช้งานออนไลน์ โฆษณาดังกล่าวอาจะแสดงในวงจำกัด