Search
🇹🇭

กรอกชื่อแบรนด์, กรอกลิ้งค์ URL

Ver.3 (2022.10)
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคอนเทนต์โฆษณา
กรอกชื่อแบรนด์, กรอกลิ้งค์ URL

กรอกชื่อแบรนด์

คุณควรใส่ชื่อแบรนด์จริงในช่องของชื่อแบรนด์โฆษณา
หน้า Landing Page ควรแสดงชื่อแบรนด์สินค้านั้น ๆ
ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บในช่องของชื่อแบรนด์

กรอกลิ้งค์ URL

หน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณา (Landing Page) ต้องทำงานได้ตามปกติ
หน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหายุยงปลุกปั่นหรือเป็นประเด็นอ่อนไหว
Landing Page ต้องไม่มีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับโฆษณาสินค้า-บริการของคุณ
ไม่อนุญาตหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาของเครื่องสำอางแต่กลับแสดงข้อมูลหุ้น
หน้าประเภทบทความซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาควรแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาเช่นกัน
รายละเอียดของ 'นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล' จะต้องได้รับการยืนยันในหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาเมื่อคุณเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งาน (สำหรับเกาหลีใต้และเวียดนามเท่านั้น)
ไม่อนุญาตให้ใช้ redirect URL
URL ของ Landing Page ที่เชื่อมต่อกับโฆษณาแตกต่างจาก URL ที่ได้ลงทะเบียนไว้
ใช้ URL ย่อ
ปุ่มกดย้อนกลับต้องสามารถใช้งานได้ปกติเมื่อกดย้อนกลับ
ไม่อนุญาต Landing Page ที่มีส่วนประกอบใด ๆ ที่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดว่าหน้านั้นเป็นบทความข่าวของจริง
ไม่อนุญาต Landing Page ที่ดูคล้ายคลึงกับหน้าบริการ หรือสื่ออื่น
ไม่อนุญาตให้เชื่อต่อ Landing Page โดยใช้ ActiveX หรือโปรแกรมอื่น ๆ
หน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาต้องไม่มีหน้า pop-up หรือ pop-under ขึ้นมารบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน (เช่น สินเชื่อ ประกันภัย ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ สกุลเงินดิจิทัล และอื่นๆ) หน้า Landing Page ควรเปิดเผยข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ
ไม่สามารถใช้หน้า Facebook เป็นหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาได้ เบราว์เซอร์บางอันและเวอร์ชันเก่า ๆ อาจไม่สามารถโหลดหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณาได้อย่างถูกต้อง หากคุณใช้หน้า Facebook เป็นหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับโฆษณา
หน้าเว็บของ KakaoTalk อาจถูกจำกัดการโฆษณาได้ (สำหรับประเทศเกาหลีเท่านั้น) แอปข้อความเช่น Line, WhatsApp, WeChat, Zalo, ฯลฯ ไม่สามารถใช้เป็นเลเยอร์แรกหรือเป็นหน้าเว็บเดียวได้

ตรวจสอบบัญชีของคุณ

คุณสามารถสร้างได้เฉพาะคอนเทนต์โฆษณาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของบัญชีโฆษณาเท่านั้น
ถ้าหากบัญชีโฆษณาของท่านสร้างไว้เพื่อโฆษณาอาหารลดน้ำหนัก แต่ลงคอนเทนต์โฆษณายาลดการหลุดร่วงของเส้นผม กรณีนี้ คอนเทนต์โฆษณาจะไม่ได้รับการอนุมัติ
บัญชีโฆษณาสำหรับบริการด้านการศึกษา หากลงครีเอทีฟโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการเงินใน จะไม่ผ่านการอนุมัติ
ในกรณีที่เนื้อหาของ Landing Page มีการเปลี่ยนแปลง กรุณายื่นคำร้องสำหรับการตรวจสอบซ้ำด้วย
ภายหลังการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้ตรวจสอบ หากคอนเทนต์ของหน้า Landing Page ถูกเปลี่ยนแปลงโดยพลการ รวมถึงฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติ บัญชีดังกล่าวอาจถูกระงับการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Dable ไม่ขอรับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้