Search
🇹🇭

รูปภาพโฆษณา (รูปภาพตัวอย่าง)

Ver.3 (2022.10)
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคอนเทนต์โฆษณา
กรอกชื่อแบรนด์, กรอกลิ้งค์ URL
รูปภาพโฆษณา (รูปภาพตัวอย่าง)

รูปภาพโฆษณา (รูปภาพตัวอย่าง)

Dable จัดเตรียมพื้นที่โฆษณาขนาดอัตราส่วน 16:10 (ค่าเริ่มต้น) 1:1 และ 2:1 เพื่อช่วยให้คุณสามารถแสดงโฆษณาได้มากยิ่งขึ้นบนสื่อต่าง ๆ และเว็บไซต์พาร์ทเนอร์
ในขั้นตอนแรกของการลงทะเบียนรูปภาพ เรามีเตรียมฟังก์ชันตัดรูปภาพให้เป็นอัตราส่วน 3 แบบข้างต้น ท่านสามารถลงภาพได้สะดวกและง่ายขึ้น

ข้อกำหนดของรูปภาพ

รูปภาพที่สามารถอัปโหลดได้
ความกว้าง: ต่ำสุด 800 พิกเซล - สูงสุด 2500 พิกเซล
ความสูง: ต่ำสุด 500 พิกเซล - สูงสุด 2500 พิกเซล
ขนาดและ format ของไฟล์: ไฟล์ jpg, jpeg, png ที่มีขนาดไม่เกิน 2MB
อัตราส่วนที่แนะนำคือ 4:3 (ขนาดที่แนะนำ: 1600 * 1200 พิกเซล)
กรุณาลงทะเบียนรูปภาพในขนาดที่แนะนำเพื่อให้โฆษณาได้แสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบนเครือข่ายสื่อของ Dable
รูปภาพอาจแสดงผลไม่ถูกต้องหรือขาดแหว่งได้เมื่อตัดรูปภาพอัตราส่วน 4:3 ไปเป็นอัตราส่วน 3 แบบ
กรุณาคำนึงถึงโซนปลอดภัยในขณะสร้างรูปภาพเพื่อให้ข้อความหรือวัตถุหลักไม่ถูกตัดออก

ในกรณีที่ลงรูปภาพของแต่ละขนาดแยกกัน นี่คือขนาดต่ำสุดที่แนะนำตามแต่ละอัตราส่วน

Minimum Size
Recommended Size
16:10 Ratio
800*500px
1200*750px
1:1 Ratio
500*500px
1200*1200px
2:1 Ratio
800*400px
1200*600px

แนวทางปฏิบัติด้านข้อความ

ขนาดของข้อความต้องสูงอย่างน้อย 15% ของความสูงแนวตั้งของรูปภาพตัวอย่าง
ตัวอย่าง) สำหรับรูปภาพตัวอย่างขนาด 1600 * 1200 พิกเซล ขนาดข้อความต้องสูงอย่างน้อย 180 พิกเซล (15% ของ 1200 พิกเซล) เพื่อให้ผ่านการอนุมัติ
กรุณาตรวจสอบความสูงแนวตั้งของรูปภาพตัวอย่างที่คุณต้องการจะใช้สำหรับการโฆษณาและปรับขนาดของข้อความให้เหมาะสม

รายละเอียดทั่วไป

ไม่อนุญาตรูปภาพที่มีเพียงแค่ข้อความเท่านั้น (ไม่มีพื้นหลัง)
สัดส่วนของข้อความในรูปภาพตัวอย่างควรมีไม่เกิน 50%
ไม่อนุญาตรูปภาพซึ่งมีข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ไม่อนุญาตข้อความที่ดูเหมือนเป็นซับไตเติลภายในรูปภาพตัวอย่าง เนื่องจากผู้ใช้งานอาจเข้าใจผิดว่าเป็นบทความข่าวได้
ไม่อนุญาตรูปภาพที่มีกรอบหรือช่องว่าง
ไม่อนุญาตรูปภาพที่ดูไม่ออก หรือดูออกได้ยากว่าเป็นภาพอะไร
รูปภาพคอลลาจ ซึ่งทำขึ้นโดยรวมรูปภาพหลายรูปให้เป็นรูปภาพเดียว รูปภาพเรขาคณิตซึ่งระบุแยกแยะได้ยาก
ไม่อนุญาตรูปภาพคุณภาพต่ำที่มีความละเอียดต่ำ
ไม่อนุญาตรูปภาพโมเสกหรือภาพเบลอ
ไม่อนุญาตรูปภาพเคลื่อนไหว (gif แบบเคลื่อนไหว)
ไม่อนุญาตรูปภาพซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของโฆษณา
ไม่อนุญาตรูปภาพซึ่งเลียนแบบหน้าเว็บหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
บริการบุคคลที่สาม รวมไปถึง Instagram, Facebook และอื่น ๆ
ไม่อนุญาตรูปภาพซึ่งมีข้อความหรือปุ่มที่บอกเพียงแค่ให้ผู้ใช้งานคลิกโฆษณา
ไม่อนุญาตรูปภาพตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพนัน
เช่น การพนัน คาสิโน การแข่งม้า/แข่งจักรยาน/แข่งเรือ ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน และอื่น ๆ
ไม่อนุญาตให้ใช้รูปภาพของคนดัง นักการเมือง และบุคคลสาธารณะเพื่อใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์/บริการโดยไม่ได้เปิดเผยสัญญาพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ เนื่องจากถือเป็นการรันตีหรือรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ กรุณาแนบสัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อขออนุมัติการใช้ภาพในลักษณะดังกล่าว
หน่วยงานที่จัดเตรียมคอนเทนต์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนเทนต์เป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Dable Native Ad และนโยบายคอนเทนต์เพิ่มเติม นอกจากนี้ หน่วยงานที่จัดเตรียมคอนเทนต์จะต้องรับผิดชอบต่อคอนเทนต์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นในกรณีที่ Dable รับผิดชอบภายใต้กฎหมาย

แสดงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมากเกินไป หรืออย่างไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่น่ามอง

ไม่อนุญาตรูปภาพซึ่งเน้นบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ควรมีส่วนของร่างกายตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปที่สามารถมองเห็นได้
โฆษณาที่โจ่งแจ้งในเรื่องเพศ
โฆษณาที่แสดงความรุนแรง ความเกลียดชัง ความสะเทือนใจ และความหยาบคาย
โฆษณาหลอกลวง