Search
🇹🇭

การอัปโหลดจำนวนมาก

การอัปโหลดจำนวนมาก

ด้วยคุณสมบัติการอัปโหลดคอนเทนต์จำนวนมากในคราวเดียว คุณสามารถใช้ไฟล์ Excel เพื่ออัปโหลดเนื้อหาจำนวนมากได้ โดยสามารถอัปโหลดเนื้อหาได้สูงสุด 20 รายการในครั้งเดียว วิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับคอนเทนต์โฆษณาประเภท Outlink เท่านั้น
คุณสามารถเลือกอัปโหลดภาพจากคอมพิวเตอร์หรือใช้ลิงก์ไปยังภาพของคุณ ทั้งนี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาพ
ข้อกำหนด: 1200*750 พิกเซล (อัตราส่วน: 16:10) ขนาดไฟล์: 2MB หรือน้อยกว่า รูปแบบ: .jpg, .jpeg, .png

1. ดาวน์โหลดไฟล์

คลิกที่เมนู 'การลงทะเบียนคอนเทนต์จำนวนมาก' และกดเลือก 'ไฟล์บันทึกคอนเทนต์' และอัพโหลดขึ้นที่ปุ่ม อัพโหลดไฟล์

2. กรอกข้อมูลในไฟล์

เปิด'ไฟล์บันทึกคอนเทนต์' จากนั้นกรอกและบันทึกข้อมูล โดยแต่ละแถวที่แสดงในไฟล์นั้นจะแสดงคำคอนเทนต์โฆษณา
หากเลือกใช้ลิงก์ไปยังภาพของคุณ ให้ป้อนลิงก์ในคอลัมน์ 'URL ของภาพ (หากมี)'
If you choose to upload images from the computer, enter the number for the ‘Image No’ columns. Since Image number is used to match images against content, each image’s file name should be identical with the Image number. You can use any number from 1 to 20.
หากคุณเลือกอัปโหลดภาพจากคอมพิวเตอร์ ให้ป้อนหมายเลขสำหรับคอลัมน์ 'หมายเลขภาพ' เนื่องจากหมายเลขภาพใช้เพื่อจับคู่ภาพกับเนื้อหา โดยชื่อไฟล์ของแต่ละภาพควรจะเป็นชื่อเดียวกันกับหมายเลขภาพ ทั้งนี้ คุณสามารถใช้ตัวเลขใดก็ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 100

3. อัปโหลดไฟล์

คลิกที่ 'อัปโหลดไฟล์' เพื่ออัปโหลดไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นตรวจสอบว่าเนื้อหาทั้งหมดได้รับการอัปโหลดอย่างถูกต้อง

4. อัปโหลดภาพ

หากคุณเลือกอัปโหลดภาพจากคอมพิวเตอร์ ให้อัปโหลดไฟล์ภาพ โดยที่ชื่อไฟล์ภาพควรจะเป็นชื่อเดียวกันกับหมายเลขลำดับของคอนเทนต์โฆษณา แล้วตรวจสอบว่าเนื้อหาและภาพตรงกันหรือไม่หลังจากอัปโหลดเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องอัปโหลดภาพหากเลือกใช้ลิงก์ไปยังภาพของคุณ

5. บันทึก

คลิก 'บันทึก' เพื่อดำเนินการสร้างจำนวนมากให้เสร็จสิ้น จากนั้น Dable จะตรวจสอบเนื้อหาเพื่อดูว่าสอดคล้องกับนโยบายของเราหรือไม่