Search
🇻🇳

Dable Content - Dạng bài viết

Dạng bài viết

Dạng bài viết là một trong hai tuỳ chọn trong mẫu "Nội dung Dable". Với Dable Content Editor, bạn có thể dễ dàng tự mình tạo nội dung và một trang đích.
Trang đích của nội dung Dạng bài viết sẽ trông giống như định dạng được sử dụng trong trang web quản lý nội dung của Dable, Newslab. Bạn có thể thay đổi kiểu đoạn văn, phông chữ, kiểu văn bản, chèn liên kết các hình ảnh, video, và biểu mẫu để thu thập khách hàng tiềm năng.
App download outlink
Customer lead collection

Tạo nội dung dạng bài viết

1. Chọn loại nội dung

Để bắt đầu tạo một nội dung, hãy chọn 'Dạng bài viết' trong Nội dung Dable

2. Thêm chi tiết nội dung

Hãy thêm tiêu đề quảng cáo, mô tả quảng cáo và hình ảnh quảng cáo. Bật tính năng theo dõi nếu cần thiết. Để biết thêm chi tiết về cách tạo một nội dung, hãy nhấp vào đây

3. Tạo nội dung

Tạo nội dung
Bạn có thể dễ dàng tạo một nội dung bằng Trình chỉnh sửa nội dung
Bạn cũng có thể thêm các video (HTML, Youtube) và hình ảnh. Bạn có thể xem nội dung của mình hiển thị như thế nào thông qua cửa sổ ‘Xem trước’ ở phía bên phải.
Mẫu biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng
Chọn nút 'Sử dụng biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng' và lựa chọn mẫu. Mẫu này sẽ xuất hiện trong khu vực bạn chèn biểu mẫu vào.
Nếu bạn bật 'Biểu ngữ nổi trên thiết bị di động' trong phần 'Cài đặt khác', một biểu ngữ đưa trực tiếp người dùng tới biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng sẽ được hiển thị khi người dùng đọc ⅓ nội dung.
Theo như 'Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân', nhà quảng cáo chạy các chiến dịch thu thập khách hàng tiềm năng (tức là các chiến dịch thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng như tên, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.) nhắm mục tiêu tới Hàn Quốc phải bao gồm hộp đánh dấu 'Thoả thuận thu nhập và sử dụng thông tin cá nhân' và một URL liên kết các nhà quảng cáo đến 'Chính sách quyền riêng tư' trong biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng.
'Thoả thuận thu thập và sử dụng thông tin cá nhân' được tự động tạo trong biểu mẫu.
Tuy nhiên, bạn phải tự thêm liên kết 'Chính sách quyền riêng tư' bằng cách đi tới 'Cài đặt khác' > 'Chính sách quyền riêng tư'
Bạn cũng có thể nhận thông báo qua email bất cứ khi nào khách hàng tiềm năng được thu thập bằng cách bật ‘Thông báo qua email’ trong mục ‘Cài đặt khác’.
Để tìm hiểu cách tạo biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng hiệu quả, hãy nhấp vào đây.

4. Yêu cầu kiểm duyệt

Hãy kiểm tra lại nội dung của bạn lần cuối, và nếu không có gì thay đổi, hãy yêu cầu kiểm duyệt. Dable sẽ kiểm tra xem nội dung có tuần thủ với Hướng dẫn đánh giá nội dung của Dable hay không. Chỉ nội dung đã được phê duyệt mới được phân bổ trên các trang web đối tác.
Thời gian hoạt động để đánh giá nội dung là từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều mỗi ngày trong tuần, và nội dung sẽ được kiểm duyệt trong vòng tối đa 4 giờ.
Vui lòng chuẩn bị nội dung của bạn với đầy đủ thời gian, cân nhắc thời gian tạo hình ảnh và các yếu tố không mong muốn (ví dụ như nội dung bị từ chối).

5. Kiểm tra khách hàng tiềm năng của bạn

Bạn cũng có thể nhận thông báo qua email bất cứ khi nào khách hàng tiềm năng của bạn được thu thập bằng cách bật 'Thông báo qua email' trong mục 'Cài đặt khác'.