Search
🇹🇭

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ

คุณสามารถค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญของคุณได้ในหน้าประสิทธิภาพ ข้อมูลประสิทธิภาพถูกอัปเดตทุกวันช่วง ตี 2 - ตี 3 ของทุกวัน
เกณฑ์การค้นหา
คุณสามารถค้นหาข้อมูลประสิทธิภาพโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ได้
ประเภทสื่อ: ดูข้อมูลตามประเภทสื่อ สื่อทั้งหมดตรงนี้ถูกรวมอยู่ในเครือข่าย Dable
เว็บไซต์: ดูข้อมูลตามเว็บไซต์ เว็บไซต์ทั้งหมดตรงนี้ถูกรวมอยู่ในเครือข่าย Dable
แคมเปญ: ดูข้อมูลตามแคมเปญ
อุปกรณ์: ดูข้อมูลตามอุปกรณ์
คอนเทนต์: ดูข้อมูลตามคอนเทนต์

วิธีการค้นหาหน้าประสิทธิภาพ

ทางด้านซ้ายของแดชบอร์ด Dable มองหา 'ประสิทธิภาพ’

ตั้งค่าวันที่

คุณสามารถคลิกแถบวันที่เพื่อปรับเปลี่ยนวันที่ได้
ค่าเริ่มต้น จะแสดงแคมเปญ 'ทั้งหมด' ในระยะเวลา '2 สัปดาห์ล่าสุด’

เลือกแคมเปญ

คุณสามารถเลือกแคมเปญและดูข้อมูลแบบเจาะจงของแต่ละเกณฑ์ได้

เลือกสถานะโฆษณา

คุณสามารถเลือกสถานะโฆษณาและดูข้อมูลแบบเจาะจงของแต่ละเกณฑ์ได้

ดาวน์โหลดข้อมูล

คุณสามารถคัดลอกข้อมูลหรือดาวน์โหลดข้อมูลเป็น Excel ได้