Search
🇻🇳

Hoàn lại tiền (Agency)

Hoàn lại tiền

Chính sách hoàn lại tiền có thể khác nhau tùy theo quốc gia trong địa chỉ thanh toán của bạn. Bài viết này áp dụng cho Hàn Quốc. Đối với các quốc gia khác, vui lòng liên hệ tại đây để được hỗ trợ thêm.
Ngân sách còn lại sẽ được hoàn lại sau khi trừ 5% phí hủy. Vui lòng suy nghĩ kỹ trước khi yêu cầu hoàn lại tiền.
Hãy thử đọc một tài liệu về việc cải thiện hiệu suất quảng cáo. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quản lý và hiệu suất quảng cáo, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập trang Tổng quan Tiếp thị (Marketing Dashboard) - "Trung tâm trợ giúp" - "Liên hệ với chúng tôi".
Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn lại tiền cho một chiến dịch đang hoạt động, bạn có thể làm như vậy 6 giờ sau khi hủy kích hoạt chiến dịch đó. Bạn cũng nên cung cấp trước số tài khoản ngân hàng của mình.

1. Điền vào Biểu mẫu yêu cầu hoàn lại tiền

Chuyển đến trang Tổng quan Tiếp thị (Marketing Dashboard) > Hoàn lại tiền và nhấp vào Biểu mẫu yêu cầu hoàn lại tiền.

2. Gửi biểu mẫu

Hãy kiểm tra xem mọi thứ có chính xác không: ngày thanh toán, địa chỉ email, số tiền hoàn lại được yêu cầu và số tiền hoàn lại dự kiến.
Lưu ý rằng tín dụng khuyến mại sẽ không được hoàn lại.

3. Đồng ý với số tiền hoàn lại cuối cùng

Dable sẽ xem xét yêu cầu hoàn lại tiền của bạn, quá trình này sẽ mất khoảng 1 ngày làm việc. Bạn có thể nhận kết quả thông qua email hoặc vào phần "Hoàn lại tiền" - "Chi tiết Yêu cầu". Bạn luôn có thể hủy yêu cầu bất cứ lúc nào trước khi quá trình xem xét hoàn tất. Sau khi yêu cầu của bạn được chấp thuận, bạn phải đồng ý với số tiền hoàn lại cuối cùng.

4. Phát hành hóa đơn thuế sửa đổi về tiền hoa hồng đại lý

Chúng tôi sẽ phát hành một hóa đơn thuế sửa đổi tương ứng với số tiền hoàn lại. Tiền hoàn lại sẽ tự động bị hủy nếu hóa đơn không được xuất trong vòng 7 ngày kể từ khi đồng ý với số tiền hoàn lại cuối cùng.

5. Hoàn lại tiền hoàn tất

Dable sẽ xử lý khoản tiền hoàn lại sau khi xuất hóa đơn sửa đổi về số tiền hoàn lại. Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện vào ngày 15 hàng tháng hoặc ngày cuối cùng của tháng đối với các yêu cầu được chấp thuận trước ngày hoàn tiền 2 ngày làm việc. Nếu ngày hoàn trả rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, ngày hoàn trả sẽ được xử lý vào ngày tiếp theo.