Search
🇻🇳

Thanh toán và hoá đơn thuế (Agency)

Thanh toán và hoá đơn thuế (Agency)

Bạn có thể tạo nội dung ngay cả khi trong tài khoản của bạn không có tiền. Để biết thêm chi tiết về việc tạo nội dung, vui lòng nhấp vào đây.
Thông tin trong hướng dẫn này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào quốc gia được liệt kê trong địa chỉ hoá đơn thanh toán của bạn. Bài viết này chỉ áp dụng với Hàn Quốc. Đối với các quốc gia khác, vui lòng liên hệ tại đây để được hỗ trợ.

Thanh toán

Các angency chỉ có thể thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng.
Chuyển khoản ngân hàng: Trước tiên, bạn cần phải nạp tiền vào tài khoản của mình để phân bổ quảng cáo. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thực hiện thanh toán, xin lưu ý rằng khoản thanh toán tối thiểu là 1 triệu won (không bao gồm VAT). Sau khi bạn thực hiện thanh toán, Dable sẽ kiểm tra số tiền và nạp vào tài khoản của bạn. Có thể có sự chậm trễ trong quá trình này nếu bạn nạp tiền vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Để xem giấy phép kinh doanh và sổ ngân hàng của Dable, vui lòng chuyển đến trang Tổng quan Tiếp thị (Marketing Dashboard) và nhấp vào "Lịch sử thanh toán" trong 'Thanh toán'.

Tiền hoa hồng đại lý

Có hai cách để trả tiền hoa hồng đại lý:
Trả trước: Hầu hết các angency (đại lý) nhận trước tiền hoa hồng theo mặc định. Họ có thể làm điều này bằng cách lấy số tiền hoa hồng của họ từ việc thanh toán quảng cáo và chúng tôi sẽ thêm số tiền thanh toán ban đầu (nghĩa là, bao gồm cả số tiền hoa hồng) vào tài khoản.
Trả sau: Các agency (đại lý) được phân loại là một người chịu thuế đơn giản hoặc đã thực hiện thỏa thuận với Dable có thể nhận tiền hoa hồng sau khi thanh toán quảng cáo. Trong trường hợp này, các agency (đại lý) phải thanh toán cho tổng chi phí quảng cáo và nhận lại hoa hồng của họ vào ngày 15 hoặc ngày cuối cùng của tháng sau khi hóa đơn thuế của họ (biên lai tiền mặt cho người chịu thuế đơn giản) đã được phát hành. Nếu bạn muốn chọn tùy chọn này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào bao gồm cả về tỷ lệ hoa hồng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Phân bổ ngân sách cho các tài khoản

Khi một agency (đại lý) thực hiện thanh toán, khoản thanh toán đó sẽ được thêm vào tài khoản của agency (đại lý). Sau đó, agency (đại lý) sẽ phân bổ ngân sách này vào tài khoản của từng nhà quảng cáo nếu cần.
① Số dư đã thanh toán: Số dư đã được Đại lý thanh toán ② Số dư Khuyến mãi: Khuyến mãi đã được cung cấp bởi Dable.
Bảng điều khiển tiếp thị – ‘Phân bổ ngân sách’ – Chọn tài khoản và loại Số dư bạn muốn phân bổ trong ‘Phân bổ tới’ - Nhấp vào ‘Phân bổ’
LƯU Ý: Khuyến mãi sẽ tự động hết hạn sau (hoặc trước) 90 ngày (tùy thuộc vào các điều khoản đã thỏa thuận với đại diện Dable của bạn). Hãy lưu ý điều này khi phân bổ Khuyến mại cho tài khoản Nhà quảng cáo.

Hóa đơn thuế

Khi bạn thanh toán cho quảng cáo của mình (xem xét tùy chọn thanh toán hoa hồng của bạn), chúng tôi sẽ kiểm tra và thêm nó vào tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng sẽ xuất hóa đơn thuế bằng cách sử dụng thông tin doanh nghiệp bạn đã cung cấp trong tài khoản của mình.
Bạn cũng nên xuất hóa đơn thuế về khoản tiền hoa hồng bạn đã nhận được, vào ngày bạn thực hiện thanh toán. Để tìm kiếm thông tin doanh nghiệp của Dable, hãy chuyển đến trang Tổng quan Tiếp thị (Marketing Dashboard) - "Lập hóa đơn" - "Lịch sử thanh toán" và thông tin này nằm ở đầu trang.
Người chịu thuế đơn giản không thể xuất hóa đơn thuế đối với tiền hoa hồng vì thuế GTGT được miễn. Trong trường hợp này, vui lòng xuất biên lai tiền mặt.
Bạn nên chuẩn bị sẵn thông tin đăng ký kinh doanh trong tài khoản của mình vì đây là thông tin cần thiết để xuất hóa đơn thuế và nạp tiền vào tài khoản của bạn. Vui lòng chuyển đến trang Tổng quan tiếp thị (Marketing Dashboard) và nhấp vào "Cài đặt" - "Thông tin đăng ký kinh doanh của agency (đại lý)" và thêm dữ liệu có liên quan. Thông tin đăng ký kinh doanh của agency (đại lý) và các trường liên hệ kế toán là bắt buộc. Trường đăng ký kinh doanh của nhà quảng cáo là tùy chọn.

FAQ

Tôi muốn thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh/thông tin hóa đơn thuế của mình.
Điều chỉnh lượt nhấp chuột không hợp lệ (click ảo) là gì?
Tôi có thể phân bổ tín dụng khuyến mại cho tài khoản nhà quảng cáo khác không?
Tôi là một agency (đại lý), nhưng tôi có thể để nhà quảng cáo của mình tự trả tiền cho quảng cáo của họ không?