Search
🇻🇳

Tài khoản agency

Tài khoản agency

Đăng ký và tham gia Dable, nền tảng cá nhân hóa tốt nhất tại Châu Á, để quảng cáo của bạn được hiển thị đến những người dùng phù hợp nhất.
Bạn có thể tạo tài khoản tại đây. Nội dung của hướng dẫn này có thể khác nhau tùy thuộc vào địa điểm đặt doanh nghiệp của agency. Bài viết này áp dụng cho Hàn Quốc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc tạo tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Trước khi bắt đầu

Để tạo tài khoản agency, bạn phải có một địa chỉ email để sử dụng làm ID đăng nhập, giấy phép kinh doanh (của agency) và URL nội dung mẫu từ nhà quảng cáo của bạn.
Để đăng ký tài khoản agency, bạn phải nộp giấy phép kinh doanh đã được đăng ký dưới tên đại lý quảng cáo (advertising agency) hoặc bất kỳ các thứ khác có liên quan.
Dable chỉ cho phép mỗi đăng ký doanh nghiệp có 1 tài khoản agency. Nếu bạn đã có tài khoản, hãy sử dụng tài khoản đó. Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng nhấp vào Quên mật khẩu? và làm theo hướng dẫn. Nếu bạn cần tách tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.
Nếu bạn đã có tài khoản agency, bạn có thể thêm nhà quảng cáo mà không cần tạo tài khoản mới. Vui tham khảo Thêm nhà quảng cáo vào tài khoản agency bên dưới.
Vui lòng tham khảo Hướng dẫn đánh giá nội dung của Dable và kiểm tra xem bạn có đáp ứng tất cả các yêu cầu hay không. Đặc biệt lưu ý những điều sau:
Các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến cờ bạc (bao gồm cả xổ số) đều bị cấm. Xem các sản phẩm/dịch vụ bị cấm tại đây.
Nếu trang đích của quảng cáo của bạn có nội dung kích động hoặc giật gân, thì quảng cáo có thể sẽ không được phân bổ.

Tạo một tài khoản agency

1.
2.
Chọn “Tôi là một agency và tôi muốn đăng quảng cáo trên hệ thống của Dable thay mặt cho khách hàng của tôi.”.
3.
Nhập Thông tin liên lạc. Email và mật khẩu sẽ được sử dụng để đăng nhập vào trang tổng quan tiếp thị Dable của bạn.
4.
Nhập Thông tin doanh nghiệp của agency. Vui lòng cung cấp trang web hoặc URL mẫu liên kết đến nội dung quảng cáo của nhà quảng cáo.
5.
Nhập Thông tin chiến dịch.
6.
Nếu chọn “Xin vui lòng gửi những lời khuyên về cập nhật sản phẩm hoặc những chiến dịch đã chạy tốt”, bạn sẽ nhận được tin tức mới nhất của chúng tôi qua email.
Sau khi bạn tạo tài khoản, chúng tôi sẽ xem xét tài khoản đó trong vòng 1 ngày làm việc và thông báo kết quả cho bạn qua email.
URL nội dung mẫu của bạn có thể khác với URL thực tế sẽ được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, bạn không được thay đổi sản phẩm hoặc dịch vụ.

Đăng nhập vào Trang tổng quan (Marketing Dashboard)

Bạn sẽ nhận được email từ Dable khi tài khoản được tạo thành công. Bây giờ bạn có thể đăng nhập Trang tổng quan (Marketing Dashboard) để tạo một chiến dịch.
Trước tiên, vui lòng tải lên thông tin đăng ký doanh nghiệp của agency! Bạn không thể nạp tiền vào tài khoản của mình nếu chưa hoàn thành phần này. Ngoài ra, thông tin này sẽ được sử dụng để xuất hóa đơn thuế cho bạn. Không bắt buộc nhập thông tin đăng ký doanh nghiệp của nhà quảng cáo.
Tạo một nội dung. Nhấp vào đây để xem chi tiết cách tạo một nội dung.
Tạo một chiến dịch. Nhấp vào đây để xem chi tiết cách tạo một chiến dịch.

Thêm người dùng

Bạn có thể mời các nhà quảng cáo hoặc nhân viên và cấp cho họ quyền truy cập trang tổng quan tiếp thị. Người dùng sẽ được phân loại theo cấp độ phân quyền và loại tài khoản của họ.

Cấp độ phân quyền

Quản trị viên: Có thể truy cập tất cả các tính năng trong tài khoản bao gồm tạo nội dung và phân tích hiệu suất.
Xem hiệu suất: Chỉ có thể truy cập phân tích hiệu suất, danh sách khách hàng tiềm năng và tài liệu hướng dẫn (không thể tạo hoặc sửa đổi nội dung)

Loại tài khoản

Agency: Có thể truy cập tất cả các tài khoản do agency quản lý
Nhà quảng cáo: Chỉ có thể truy cập các tài khoản liên quan

Cách thêm người dùng

Làm theo các bước bên dưới để thêm người dùng. Bạn luôn có thể thay đổi hoặc xóa người dùng khỏi tài khoản của mình.
1.
Đăng nhập trang tổng quan tiếp thị.
2.
Nhấp vào “+ Quản lý tài khoản” ở góc trên cùng bên trái.
3.
Nhấp vào tab “Quản lý người dùng”.
4.
Nhấp vào “+Thêm”.
5.
Nhập ID đăng nhập, phân quyền và chọn loại tài khoản. Email sẽ được sử dụng để tìm mật khẩu.
6.
Nhấp vào “Lưu” và gửi chi tiết đăng nhập cho người dùng.

Thêm nhà quảng cáo vào tài khoản agency

Để cung cấp dịch vụ cho nhà quảng cáo mới sử dụng Dable, chỉ cần thêm nhà quảng cáo vào tài khoản agency của bạn. Tài khoản nhà quảng cáo sẽ trải qua quá trình xem xét.
1.
Đăng nhập trang tổng quan tiếp thị.
2.
Nhấp vào “+ Quản lý tài khoản” ở góc trên cùng bên trái.
3.
Nhấp vào tab “Tổng quan về tài khoản quảng cáo”.
4.
Nhấp vào “+Thêm tài khoản”.
1.
Nhập thông tin nhà quảng cáo và email để nhận thông báo phê duyệt tài khoản.
2.
Nếu bạn muốn tạo ID để chia sẻ với nhà quảng cáo, hãy nhập cấp độ phân quyền và ID đăng nhập. Bạn có thể tạo thêm ID sau khi tạo tài khoản.
3.
Nhấp vào “Gửi”.
4.
Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu và thông báo kết quả qua email. Bạn sẽ nhận được email từ Dable khi tài khoản được tạo thành công.

FAQ

Đối tác chính thức là gì?
Chỉ các Đối tác chính thức mới được phép cung cấp dịch vụ cho nhà quảng cáo?
Agency có cần phải lập một hợp đồng bằng văn bản với Dable để cung cấp dịch vụ không?
Tôi quên mật khẩu.
ID và mật khẩu của tôi đúng, nhưng tôi không thể đăng nhập.
Tôi muốn nhận được một tài khoản nhà quảng cáo đã phân bổ quảng cáo trên Dable thông qua một agency khác. Tôi có thể làm thế nào?
Tôi đã từng tự mình điều hành một tài khoản nhà quảng cáo, nhưng bây giờ tôi muốn yêu cầu một agency thực hiện việc này cho tôi. Tôi có thể làm thế nào?