Search
🇻🇳

Lập hoá đơn và hoá đơn thuế(Nhà quảng cáo)

Lập hoá đơn và hoá đơn thuế

Bạn có thể tạo nội dung ngay cả khi trong tài khoản của bạn không có tiền. Để biết thêm chi tiết về việc tạo nội dung, vui lòng nhấp vào đây.
Thông tin trong hướng dẫn này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào quốc gia được liệt kê trong địa chỉ hoá đơn thanh toán của bạn. Đối với các quốc gia khác, vui lòng liên hệ tại đây để được hỗ trợ.

Thanh toán

Bạn có hai tùy chọn để thanh toán cho quảng cáo của mình - chuyển khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.
Chuyển khoản ngân hàng: Trước tiên, bạn cần phải nạp tiền vào tài khoản của mình để phân bổ quảng cáo. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thực hiện thanh toán, xin lưu ý rằng khoản thanh toán tối thiểu là 1 triệu won (không bao gồm VAT). Sau khi bạn thực hiện thanh toán, Dable sẽ kiểm tra số tiền và nạp vào tài khoản của bạn. Có thể có sự chậm trễ trong quá trình này nếu bạn nạp tiền vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Để xem giấy phép kinh doanh và sổ ngân hàng của Dable, vui lòng chuyển đến trang Tổng quan Tiếp thị (Marketing Dashboard) và nhấp vào "Lịch sử thanh toán" trong 'Thanh toán'.
Thẻ tín dụng: Bạn sẽ thanh toán cho quảng cáo của mình sau khi quảng cáo đã được phân bổ. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định để đủ điều kiện thanh toán bằng thẻ tín dụng. Để biết chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.

Hóa đơn thuế

Hoá đơn thuế sẽ không được xuất cho đối tượng thanh toán bằng thẻ tín dụng. Tuy nhiên, nếu bạn thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ xuất hóa đơn thuế ngay khi nhận được khoản thanh toán của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu đăng ký kinh doanh trong tài khoản của bạn.
Để thanh toán, bạn nên chuẩn bị sẵn thông tin đăng ký kinh doanh trong tài khoản của mình. Để làm như vậy, vui lòng chuyển đến trang Tổng quan tiếp thị (Marketing Dashboard) và nhấp vào ‘Cài đặt’ - ‘Thông tin đăng ký kinh doanh của nhà quảng cáo’.
① Khoản dư chưa được phân bổ của chiến dịch: Số tiền ngân sách chưa được phân bổ cho chiến dịch ② Số dư khuyến mại chưa sử dụng: Số tiền khuyến mại chưa được phân bổ ③ Khoản đã chi tiêu: Ngân sách đã chi tiêu trong tài khoản.
Lưu ý: Tất cả các vật phẩm Khuyến mãi sẽ kéo dài 90 ngày và sẽ tự động biến mất sau ngày hết hạn. Vui lòng lưu ý điều này khi lập kế hoạch cho chiến dịch của bạn

FAQ

Điều chỉnh lượt nhấp chuột không hợp lệ (click ảo) là gì?
Tôi muốn thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh/thông tin hóa đơn thuế của mình.