Search
🇻🇳

Tài khoản nhà quảng cáo

Tài khoản nhà quảng cáo

Đăng ký và tham gia Dable, nền tảng cá nhân hóa tốt nhất tại Châu Á, để quảng cáo của bạn được hiển thị đến những người dùng phù hợp nhất.
Bạn có thể tạo tài khoản tại đây. Nội dung của hướng dẫn này có thể khác nhau tùy thuộc vào địa điểm đặt doanh nghiệp của nhà quảng cáo. Bài viết này áp dụng cho Hàn Quốc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc tạo tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Trước khi bắt đầu

Để tạo tài khoản nhà quảng cáo, bạn phải có một địa chỉ email để sử dụng làm ID đăng nhập, giấy phép kinh doanh và URL nội dung mẫu.
Dable chỉ cho phép mỗi doanh nghiệp có 1 tài khoản. Nếu bạn đã có tài khoản, hãy sử dụng tài khoản đó. Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng nhấp vào Quên mật khẩu? và làm theo hướng dẫn. Nếu bạn cần tách tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.
Vui lòng tham khảo Hướng dẫn đánh giá nội dung của Dable và kiểm tra xem bạn có đáp ứng tất cả các yêu cầu hay không. Đặc biệt lưu ý những điều sau:
Các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến cờ bạc (bao gồm cả xổ số) đều bị cấm. Xem các sản phẩm/dịch vụ bị cấm tại đây.
Nếu trang đích của quảng cáo của bạn có nội dung kích động hoặc giật gân, thì quảng cáo có thể sẽ không được phân bổ.

Tạo một tài khoản quảng cáo

1.
2.
Chọn “Tôi là nhà quảng cáo và tôi muốn tự mình phân bổ quảng cáo trên mạng truyền thông Dable”.
3.
Nhập Thông tin liên lạc. Email và mật khẩu sẽ được sử dụng để đăng nhập vào trang tổng quan tiếp thị Dable của bạn.
4.
Nhập Thông tin doanh nghiệp. Vui lòng cung cấp trang web hoặc URL mẫu liên kết đến nội dung quảng cáo của bạn.
5.
Nhập Thông tin chiến dịch.
6.
Nếu chọn “Vui lòng gửi cho tôi mẹo về cập nhật sản phẩm và các phương thức triển khai chiến dịch hay nhất”, bạn sẽ nhận được tin tức mới nhất của chúng tôi qua email.
Sau khi bạn tạo tài khoản, chúng tôi sẽ xem xét tài khoản đó trong vòng 1 ngày làm việc và thông báo kết quả cho bạn qua email.
URL nội dung mẫu của bạn có thể khác với URL thực tế sẽ được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, bạn không được thay đổi sản phẩm hoặc dịch vụ.

Đăng nhập vào Trang tổng quan (Marketing Dashboard)

Bạn sẽ nhận được email từ Dable khi tài khoản được tạo thành công. Bây giờ bạn có thể đăng nhập Trang tổng quan (Marketing Dashboard) để tạo một chiến dịch.
Trước tiên, vui lòng tải lên thông tin đăng ký doanh nghiệp của bạn! Bạn không thể nạp tiền vào tài khoản của mình nếu không có thông tin này. Ngoài ra, thông tin này sẽ được sử dụng để xuất hóa đơn thuế cho bạn.
Tạo một nội dung. Nhấp vào đây để xem chi tiết cách tạo một nội dung.
Tạo một chiến dịch. Nhấp vào đây để xem chi tiết cách tạo một chiến dịch.

FAQ

Tôi có cần lập hợp đồng bằng văn bản để phân bổ quảng cáo trên mạng truyền thông Dable không?
Tôi quên mật khẩu.
ID và mật khẩu của tôi đúng, nhưng tôi không thể đăng nhập.