Search
🇻🇳

Thử nghiệm A/B

Thử nghiệm A/B

Thử nghiệm A/B là một trong những phương pháp thử nghiệm hoàn hảo để xem khách hàng tiềm năng của bạn đang phản hồi về điểm nào. Trong trang Hiệu suất, bạn có thể xác định tuỳ chọn tốt nhất trong số hai hoặc nhiều tuỳ chọn khác nhau. Ví dụ, với thử nghiệm A/B, bạn có thể xác định hình ảnh và văn bản quảng cáo nào hiệu quả nhất, và danh mục phương tiện truyền thông và thiết bị cho hiệu suất cao nhất.

Cách để tiến hành thử nghiệm A/B

1.
Chọn một tham số cho thử nghiệm của bạn. Bạn chỉ được lựa chọn một tham số cho một lần kiểm tra.
2.
Tạo một hoặc hai chiến dịch và làm cho tất cả cài đặt đồng nhất ngoại trừ tham số bạn muốn kiểm tra. Ví dụ, nếu bạn muốn kiểm tra sự khác biệt về hiệu suất giữa 'bài báo tin tức' và 'trang web cộng đồng', hãy tạo ra hai chiến dịch có tất cả các cài đặt như CPC, quảng cáo, thời gian, vị trí, v.v. giống hệt nhau nhưng ngoại trừ phương tiện truyền thông.
3.
Chạy các chiến dịch trong ít nhất 3-7 ngày.
4.
Phân tích kết quả trong trang Hiệu suất
5.
Bạn có thể thay đổi ngân sách hoặc điều chỉnh cài đặt chiến dịch dựa trên kết quả.
Nếu nhấp vào nút Sao chép, bạn có thể sao chép cài đặt của chiến dịch hiện tại và sửa đổi nếu cần để tạo chiến dịch mới. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Tham số thử nghiệm

Bạn có thể sử dụng các tham số sau làm tham số thử nghiệm cho thử nghiệm A/B.
Tiêu đề quảng cáo
Hình ảnh quảng cáo (hình ảnh thu nhỏ)
Trang đích
Danh mục phương tiện truyền thông
Vị trí
Thiết bị